Nordisk alkoholstatistik för nummerfantasten

Alkohol

Julius von Wright, webbredaktör
Publicerad 6 apr 2012

Finland kämpar med en hög alkoholrelaterad dödlighet. I Sverige grips allt flera för fylleri. Grönland håller fast vid ölen och Danmark går mot vinet. Alkoholvanorna skiljer sig mellan de nordiska länderna visar nordisk alkoholstatistik.

De nordiska länderna bildar två läger då det kommer till registrerad alkoholförsäljning. Danmark och Grönland har en hög alkoholförsäljning på över tio liter per invånare och år. Sverige, Färöarna, Norge och Island skapar en egen grupp just under 8-liters gränsen.

Finland placerar sig i mitten, men rör sig närmare det dansk-grönländska lägret.  Trots skillnaden har de två grupperna närmat sig under åren. Försäljningen i Grönland och Danmark har minskat, medan den har ökat i de övriga länderna.

Väljer olika drycker

Vilken dryck nordbon väljer skiljer sig mycket från land till land. I Grönland säljs 70 procent av all ren alkohol i form av öl. Det är betydligt mera än till exempel i Sverige och Danmark där motsvarande siffra ligger på 40 procent. Finland sticker ut bland de nordiska länderna genom att ha en hög försäljning av starksprit. I de övriga länderna utgör starksprit den minsta andelen av försäljningen.

I Sverige och Danmark har vin gått om öl som den populäraste drycken. Också i Norge har vin blivit allt vanligare, men inte i lika stor utsträckning. Finland skiljer sig åter från mängden och har en ölförsäljning som har ökat mera än vinförsäljningen.

Den mängd alkohol som säljs på barer och i restauranger är relativt låg och fortsätter att minska i alla nordiska länder. Ungefär 15–20 procent av den totala försäljningen sker över bardisken. I Sverige och Norge har antalet restauranger med A-rättigheter ökat, medan det motsatta har skett i Finland och Danmark.

Rattfylleri har minskat i alla länder förutom i Sverige. Samma gäller även arresteringar för fylleri. Alkoholrelaterade dödsfall har minskat i Norge och Sverige sen 2003, och i Finland sen 2007. Ändå har Finland ännu en klart dystrare statistik än övriga Norden. 2009 noterades 39 alkoholrelaterade dödsfall per 100 000 finländare, jämfört med motsvarande 9,3 i Norge eller 9,7 i Sverige. Islands motsvarande siffra för 2006 låg på 5,0.

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint