Återhållsamma svenskar, tillåtande finnar – ny studie om attityderna till alkohol i de nordiska länderna

Alkohol

Karin Hagman, verkställande direktör, IQ
Publicerad 10 feb 2022

Svensken har den tveklöst mest återhållsamma attityden till alkohol och finnarna är de mest tillåtande, speciellt vad gäller vardagsdrickande. Det visar en ny unik studie som har kartlagt attityderna till alkohol i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Sverige sticker tveklöst ut med de mest återhållsamma attityderna till alkohol, både vad gäller berusningsdrickande och vardagskonsumtion. Finland utmärker sig åt andra hållet som de mest tillåtande, speciellt vad gäller vardagsdrickande.

Att Danmark har de näst mest återhållsamma attityderna kring vardagskonsumtion, i paritet med Norge, kan kanske förvåna.

Tabell över alkoholindex

Tabell över vardagsindex

Olika alkoholpolitik

Alkoholpolitiskt finns både likheter och viktiga skillnader mellan de nordiska länderna. Finland, Norge och Sverige delar samma folkhälsostrategi där tillgängligheten regleras genom statliga alkoholmonopol, vilket innebär ålderskontroller, minimipriser och reglerade öppettider.

Danmark saknar monopol. Där säljs alkohol i livsmedelsbutiker, kiosker och bensinstationer alla tider på dygnet. Danmark är även ett av de sista länderna i Europa att tillåta alkoholförsäljning till unga under 18 år. Danskar över 16 år får köpa alkohol svagare än 16,5 volymprocent, och de över 18 år får handla även starkare drycker. Alkoholkonsumtionen bland danska ungdomar är bland de högsta i Europa.

Men vilka skillnader och likheter ser vi i attityderna till alkohol mellan länderna? I en unik studie har IQ-initiativet, som är ett dotterbolag till det svenska alkoholmonopolet Systembolaget, studerat attityderna i de fyra nordiska länderna Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Finnar mest tillåtande till vardagsdrickande

Att dricka lite och ofta i vardagen är något som oftast förknippats med den danska alkoholkulturen. Men resultaten visar att det är finnarna som är mest liberala när det kommer till vardagsdrickande – vare sig det rör sig om en öl till lunchen, ett glas vin eller två till middagen en vanlig tisdag, eller en after work med en vän på stan mitt i veckan.

Svenskarna är tydligt mest restriktiva, följda av danskarna och norrmännen som är ungefär lika tillåtande.

Nordbor mer återhållsamma med åldern

Generellt sett blir vi mer återhållsamma till vardagsdrickande ju äldre vi blir. Detta stämmer för Sverige och Norge där vi blir restriktivare ju äldre vi blir – med undantag för de yngsta. Svenskar och norrmän under 29 år, särskilt svenskarna, är betydligt mer återhållsamma än sina jämnåriga grannar i Danmark och Finland, där finska unga är de minst restriktiva. I Danmark däremot är både de unga och äldre betydligt mer tillåtande än personer mitt i livet (45–59 år). Svenskar och danskar mitt i livet har ungefär samma inställning till alkohol.

Tabell över vardagsindex.

Ok att dricka till vardagsmiddagen, men inte på lunchen

Oavsett land så är det fler som tycker att det är okej att dricka ett glas eller två till middagen en vardag än de som inte tycker det. I alla länder utom Sverige är det också fler som tycker att det är okej att dricka något glas för att koppla av en vardagskväll än de som inte tycker att det är okej. I alla länder är det dock färre som tycker att det är okej att dricka ett eller två glas vin eller öl två eller flera vardagar i veckan, än de som inte tycker det.

Nordborna är också relativt restriktiva med att dricka under dagtid på vardagar. I alla länder är det fler som tycker att det är fel att dricka till lunchen under vardagar, än som tycker det är okej. Framför allt i Sverige och Norge är det en tydlig norm att det är fel att dricka alkohol till lunchen en vardag.

Norrmän minst negativa till bakfylla

Norrmännen särskiljer sig på en punkt. De är minst negativa till att bli bakfulla. Medan varannan svensk tycker att det är fel att dricka så mycket att man mår dåligt dagen efter så anser bara fyra av tio norrmän att det är fel. Var tredje norrman anser att det är rätt, jämfört med var femte svensk.

Barn och alkohol: området som förenar oss – med undantag för Danmark

Hur vi hanterar alkohol i närheten av barn är ett område som, nästan, förenar oss nordbor. Danskarna sticker ut genom att vara betydligt mer tillåtande till att låta barn komma i kontakt med alkohol, vare sig det handlar om att som vuxen bli full när barn är med, att ibland bjuda sina egna barn under 18 på alkohol eller att dricka lite grann när man är gravid.

Danskar mest jämställda kring berusning – svenskar kring vardagsdrickande

I Danmark är skillnaden mellan mäns och kvinnors inställning till berusning minst. I Sverige är skillnaden störst. Varannan svensk man anser att det är rätt att emellanåt dricka sig full, men inte ens fyra av tio bland svenska kvinnor. Motsvarande andel i Danmark är 52 procent av männen och 49 procent av kvinnorna.

Inställningen till att dricka lite då och då i vardagen är mer jämställt i Sverige än i grannländerna. Vad gäller vardagsdrickande så är glappet mellan könen i stället störst i Finland, där de finska männen är betydligt mer positivt inställda till alkohol i vardagen än kvinnorna.

Attityder ett underlag för förändring

Attityder, tillsammans med konsumtionsstatistik, ger en indikation på vilka målgrupper som är viktigast att rikta preventiva insatser mot samt vilka frågor som är viktigas. Studien visar tydligt att olika frågor har olika relevans och laddning i olika länder.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint