Matilda Hellman blir ny chefredaktör för tidskriften NAD

Tom Kettunen , redaktör
Publicerad 16 jan 2017

Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) får en ny chefredaktör i forskaren Matilda Hellman. Hellman är bekant inom det nordiska rusmedelsområdet bland annat som projektledare i flera nordiska och europeiska projekt.

Förutom chefredaktörskapet leder Hellman forskargruppen University of Helsinki Centre for Research on Addiction, Control and Governance (CEACG). Hon är också universitetslektor i sociologi vid Tammerfors universitet. Hellman ser fram emot att komma i gång med arbetet som chefredaktör, som hon inleder i januari.
– Min ambition är att försöka vara en engagerad chefredaktör på samma sätt som min företrädare Kerstin Stenius. Jag är rätt handlingsinriktad till min grundnatur, så jag började genast fundera på hur man kunde utveckla tidskriften. Det är kanske inga planer jag kan avslöja i det här skedet, eftersom de kanske inte motsvarar verkligheten då jag sätter i gång med arbetet.

Matilda Hellman ser sin tematiska och metodologiska orientering inom livsstils- och rusmedelsrelaterade samhällsfrågor som bred. Hon nämner samhällsteori och kvalitativ forskning som områden som eventuellt kunde stärkas i NAD.
– Med jag säger inte att det inte skulle publiceras forskning med gedigen teoretisk förankring redan nu, men här ser jag att jag med min bakgrund kanske kunde ha en möjlighet att bidra. Contemporary Drug Problems är ett exempel på en tidskrift som utvecklat sin profil i den här riktningen på ett spännande sätt.

Ny alkohollag väcker debatt

Hellman har goda kontakter till forskningsmiljöerna i Norden. Hon jobbade i många år inom det nordiska rusmedelssamarbetet, först som redaktör för NAD och senare som projektledare vid Nordiska nämnden för alkohol- och narkotikaforskning. Hon tycker att det är spännande att tidskriften börjar ges ut av Sage Journals och att dess impaktfaktor stigit. Hon tror att det kommer att ge mer internationell synlighet.
– Tidskriften har visserligen redan en oerhört hög nivå. Det har varit värdefullt att ha en långvarig chefredaktör som lyckats utveckla en så kvalitativt högtstående publikation.

Den nya alkohollagen är på tapeten i Finland. Hellman nämner en utredning beställd av Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT), som handlade om vad finländare tror kommer att hända om alkoholen blir mera tillgänglig.
– De allra flesta tror att det kommer att leda till flera skador, och att det kommer att kosta samhället. Det finns alltså brett medborgerligt politiskt stöd för en mer strikt hållen alkoholpolitik, också om det i medierna verkar som om det inte alls skulle finnas det.

Ett annat intressant fenomen i Finland just nu är den stora social- och hälsovårdsreformen.
– Jag har forskat i hur finländska regeringsprogram presenterar visionerna för social- och hälsosektorerna. Jag har tillsammans med en student analyserat hur mycket utrymme den nordiska universalistiska modellen har fått under olika perioder av välfärdsbygget. Det är intressant att följa med hur politiken sakta men säkert har utvecklats mot att inbegripa mer valfrihet och mer fokus på individens ansvar och kapacitet.

Skriver blogginlägg

Gällande popNAD:s verksamhet konstaterar Matilda Hellman att hon rör sig på bekant mark, eftersom hon har en bakgrund som redaktör och journalist. Hon tycker att populärvetenskapliga och lättfattliga forskningstexter är viktiga, och att popNAD är ett lyckat koncept.

– Som forskare förstod jag i något skede att ingen kommer att tala om min egen eller CEACG-gruppens forskning om vi inte själva gör det. Jag kände att om jag vill få någonting sagt måste jag själv uttrycka det i ett offentligt forum, så jag började skriva blogginlägg. På forskargruppens hemsida började vi också publicera kortare nyhetstexter om våra alster.

Bloggen handlar inte nödvändigtvis om saker som ingår i forskningen.
– Min egen blogg handlar om saker som jag har åsikter om och vill skriva om. I bloggen har jag skrivit om allt möjligt, till exempel om universitetspolitik eller Francis Fukuyamas syn på uppkomsten av politiska system.

Mycket av det som Matilda Hellman gör handlar om skrivande och texter.
– Det är bra att ha ett ställe där man ska skriva, jag är en skrivande människa. Jag skriver dagbok, planeringsbok, blogg, jag antecknar ständigt i min telefon och i min kalender. Dessutom håller jag på med ett par monografier, om det någonsin blir något av dem vet jag inte. Mitt modus operandi är nog att läsa, skriva och redigera.

 

FacebookXLinkedInEmailPrint