Grekiska forskare vill utvidga förståelsen av drogberoendes verklighet

Narkotika

Johan Myrskog, webbredaktör
Publicerad 12 dec 2018

Trots minskat stöd från den grekiska staten kämpar organisationen Kethea vidare för att ta till vara kunskapen kring missbruk och rehabilitering. Fältarbetarna är många men deras praktiska arbete blir inte alltid teori som andra kan lära av.

2015 var Grekland mitt uppe i ett kaos. Den politiska och ekonomiska krisen gjorde livet svårt för en stor del av befolkningen. Flyktingkrisen förde dessutom med sig ytterligare tusentals människor i stort behov av hjälp. Arbetslöshetssiffran låg på 27,3 procent och en fjärdedel av befolkningen levde under fattigdomsgränsen. Från att ha varit en viktig politisk fråga blev alkohol- och drogfrågor skuffade åt sidan mitt i allt annat som krävde uppmärksamhet.

– Läget är i stort sett ganska oförändrat. Det finns fortsättningsvis ingen nationell plan för hur man ska ta hand om alkohol- och drogmissbruk och det ges lite uppmärksamhet på politisk nivå. De pengar som finns är EU-pengar, säger Anna Tsiboukli.

Anna Tsiboukli
Anna Tsiboukli. Foto: Privat.

Tsiboukli är doktor i psykologi och arbetar på Kethea som är en organisation med centrum i Aten som arbetar med rehabilitering för framför allt droganvändare. Kethea grundades 1983 och assisterar behövande med juridisk, medicinsk och annan hjälp. Kethea-nätverket finns runtom i hela Grekland och över 3000 personer använder dess kreativa rehabiliteringsprogram. Organisationen finansieras av regeringen.

– Främst är det heroinanvändare som kommer till oss. Våra rehabiliteringsprogram är gratis vilket är väldigt viktigt eftersom människor då faktiskt har möjlighet att använda dem.

Ett av de största problemen på området alkohol- och drogrehabilitering är avsaknad av kunnig personal. På grund av de stora nedskärningarna har branschen lidit av personalbrist eftersom det helt enkelt inte finns någon möjlighet att anställa.

– Det blir oftast på projektnivå, kontrakt från kanske sex månader upp till två år och det leder givetvis till en försämrad kvalitet på vården, säger Anna Tsiboukli.

Uppmuntrar till mer forskning

2003 grundade Kethea tidsskriften Exartisis (övers. beroenden). Det är den enda tidskriften på området i Grekland. Syftet var att sammanställa kunskap och erbjuda en plattform för forskning i lokala frågor. Anna Tsiboukli har varit redaktör ända sen starten.

– Det är forskning med en väldigt liten omfattning, men det är otroligt viktigt att vara medveten om och förstå människors verklighet. Vad behöver de människor som använder droger? Jag hoppas innerligt att vårt forskningsområde småningom kan bli lite mer etablerat.

Många av Ketheas terapiprogram bygger på kreativitet och syns också i gatubilden. Foto: Kethea.
Många av Ketheas terapiprogram bygger på kreativitet och syns också i gatubilden. Foto: Kethea.

Det grundläggande läget i Grekland är att det finns för lite kvalitativ forskning kring alkohol- och droganvändare. Det betyder att Exartisis forskning i högsta grad är pionjärarbete. Finansieringen är obefintlig och Anna Tsiboukli får till exempel ingen lön för sitt arbete med tidskriften. Det är också utmanande att hitta skribenter som kan skriva forskningsartiklar.

– Det har sina negativa sidor men också en hel del positivt för det ger en större frihet i forskningen. I praktiken går det till så att vi samarbetar med studerande i olika studieprogram i diverse huvudämnen. Vi försöker till exempel uppmuntra juridikstuderande att skriva sin magisterexamen kring något ämne som vi arbetar med. Kethea erbjuder också praktikplatser för till exempel medicinstuderande. Vi kan ge dem möjlighet att verka bland dem som går våra rehabiliteringsprogram och det kan annars vara svårt.

Och sist men inte minst så uppmuntrar Anna Tsiboukli Ketheas personal och andra professionella att skriva vetenskapligt om det arbete de redan gör.

– Vi uppmuntrar dem eftersom det också ger dem möjligheten att utveckla sina färdigheter och hjälper dem att hitta ett ännu tydligare fokus i sitt eget arbete.

Framtid trots frågetecken

Finansieringen av Exartisis är ett ständigt frågetecken och att trycka ett magasin kräver en hel del resurser.

– Vi kan ju alltid ge ut den online men det behövs också medel för att kontinuerligt upprätthålla vår webbsida.

Anna Tsiboukli hoppas att Exartisis kommer att växa i framtiden och att tidningen kunde vara en plattform, speciellt för unga, innovativa forskare.

– Jag hoppas också på att kunna översätta artiklar till engelska så att också forskare utanför Grekland får en bättre förståelse för vårt forskningsfält. I det avseendet ser jag väldigt hoppfullt på framtiden.

FacebookXLinkedInEmailPrint