FILTRERA:

Förebyggande arbete och behandling ska fånga upp grönländska unga

Alkohol, Narkotika

Johan Myrskog, webbredaktör
Publicerad 19 feb 2019

För närvarande finns det ingen egentlig behandling för unga med alkohol- och drogproblem på Grönland. Nu planeras behandlingscenter till fem olika städer.

Mellan 700 och 1800 grönländska unga i åldern 15 till 24 använder rusmedel till den grad att de är i behov av behandling, rapporterar sundhedsdepartementet. Trots det finns det för tillfället inget behandlingsprogram uttryckligen för unga, men det ska snart ändras. Ett förslag att redan etablerade behandlingscenter i fem olika städer även ska omfatta ett särskilt fokus på behandling av unga ska utredas. Genom att placera dessa behandlingsavdelningar för unga i redan etablerade behandlingscenter i de största städerna i respektive landskap, täcker man cirka 60 procent av unga i åldersgruppen 15-25.

Grönländska unga löper risk för ökad rusmedelsanvändning eftersom det allmänt förekommer våld och missbruk i hemmen, fattigdom samt sexuellt utnyttjande.

Själva behandlingen är dock inte det enda som man vill ta itu med. Förebyggandet av drog- och alkoholproblem bland unga samt att fånga upp individer som löper risk för att hamna i missbruk är det stora målet. Det ska planeras så att det finns en så naturlig övergång som möjligt från förebyggande arbete till en insats vid begynnande problem till egentlig behandling.

Läs den ursprungliga artikeln från Sermitsiaq AG och hela rapporten från sundhedsdepartementet.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Nyckelord

behandling, unga

Följ oss på sociala medier: