Folhelseinstituttet: Norrmän röker och dricker mindre än tidigare

Alkohol, Narkotika, Tobak

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 23 jan 2017

Enligt rapporten Rusmidler i Norge 2016 minskar användningen av alkohol i Norge. Rapporten visar också att ungas användning av snus håller på att avta.

Försäljningen av alkohol som inhandlats i Norge har gått ner från 6,8 liter per invånare 2008 till 6 liter 2015, skriver Folkhelseinstituttet.
 
Rapportens huvudförfattare, Astrid Skretting vid Folkhelseinsituttet, säger att den norska alkoholanvändningen är låg i jämförelse med andra länder. I Danmark är försäljningen av alkohol över 9 liter per invånare. Alkoholanvändningen är i medeltal mer än dubbelt så hög bland män, som bland kvinnor. 
 
Användningen av snus har gått ned bland unga män i åldersgruppen 16 till 24 år. Bland unga kvinnor ökar användningen av snus stadigt, men är fortsättningsvis långt under männens nivå, enligt Tord Finne Vedøy, forskare vid Folkhelseinstituttet. Användningen av snus i åldersgruppen 25 till 49 år har däremot fortsatt att öka. Orsaken att färre unga än snusar har att göra med att färre röker.

Det har gjorts betydligt fler kokainbeslag på 2000-talet jämfört med tidigare år. Det finns dock stora variationer från år till år, 2013 beslagtogs 188 kilogram kokain, 2014 150 kilogram och 2015 85 kilogram.

 

 

 

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint