Amfetamin och sex

Narkotika

Texten är skriven av forskare, på uppdrag av popNAD.
Publicerad 7 nov 2013

Amfetamin har både inom forskning och i populärkultur ofta beskrivits som en drog med en stark koppling till sexuella aktiviteter. Anette Skårner och Bengt Svensson har studerat förhållandet mellan sex och amfetamin och upplevelser av kombinationen. Intervjuerna beskriver hur amfetamin används för att öka och bibehålla den sexuella lusten i en miljö som är positiv till sexuellt experimenterande.

Traditionellt har det funnits en koppling mellan amfetaminanvändning och sexuella aktiviteter, både i ryktesfloran kring amfetamin och i berättelser från personer som har använt amfetamin regelbundet. I vår studie har vi intervjuat 16 kvinnor och 19 män om förhållandet mellan amfetamin och sexuella aktiviteter. De intervjuade är i olika åldrar och har olika lång erfarenhet av problematisk användning av främst amfetamin eller heroin. Samtliga har lämnat missbruket, vilket innebär att berättelserna är retrospektiva.

Amfetamin används för att maximera den sexuella upplevelsen och prestationsförmågan, med exempelvis extremt utdragna samlag och en pornografiskt inspirerad sexuell handlingsrepertoar.

I intervjupersonernas berättelser framträder en nyanserad bild av hur sex gestaltar sig under inflytande av amfetamin. Upplevelserna ser olika ut från individ till individ, även om det finns tydliga gemensamma mönster.

Amfetaminanvändning och sex är starkt sammanflätade i amfetaminkulturen, men det finns även personer som föredrar andra aktiviteter under ruset. Amfetamin används för att maximera den sexuella upplevelsen och prestationsförmågan, med exempelvis extremt utdragna samlag och en pornografiskt inspirerad sexuell handlingsrepertoar. Bland männen förekommer det att det amfetaminrelaterade sexuella intresset kanaliseras i ett intensivt onanerande.

Att ha långa samlag sker för att öka njutningen, för att orgasmen inte kommer, för att uppfylla en norm av stark maskulinitet (”ge kvinnor vad de vill ha”) eller för att man ”fastnar” på ett beteende, vilket är ett typiskt fenomen i amfetaminmissbruket. För kvinnorna tycks utbytet i det sexuella samspelet ibland mer handla om att bli bekräftad genom att göra mannen nöjd än att bejaka den egna lusten. Gemensamt för både männens och kvinnornas berättelser är ett starkt fokus på prestation – kanske en konsekvens av eller en anpassning till de ”pornografiska script” som påverkar de föreställningar om sex som är dominerande i amfetaminkulturen.

Ljusa och mörka sidor

Spänningsfältet mellan droganvändningens ljusa och mörka sidor speglas i berättelserna om sexualitetens olika uttryck och innebörder. På plussidan handlar det om förhöjd självkänsla, att släppa hämningar och att experimentera för att förhöja den sexuella lusten. På minussidan beskriver både män och kvinnor en process där användandet av amfetamin innebär att de dras in i en hektisk och alltmer påfrestande livsföring där det känslomässiga utbytet minskar och den fysiska hälsan försämras.

Jakten på nya kickar övergår i repetitiva mönster som gör även det gränsöverskridande till vana och rutin och som för en del medför sexuellt ointresse och för männens del potensproblem.  Många av de sexuella problem som uppkommer eller avtäcks under amfetaminmissbruket kvarstår när individerna lämnar missbruket och börjar leva drogfritt. Vi återkommer till detta i senare artiklar.

 

Anette Skårner, universitetslektor i socialt arbete, Göteborgs universitet

Bengt Svensson, professor i socialt arbete, Malmö högskola

 

 

     Följande frågeställningar belyses i studien:

  1. Hur beskriver intervjupersonerna talet och föreställningarna i amfetaminvärlden om förhållandet mellan sex och amfetamin?
  2. Hur beskriver intervjupersonerna sina upplevelser av att använda amfetamin i samband med sexuella aktiviteter?
  3. Hur beskrivs det sexuella samspelet med en partner under amfetaminpåverkan?
  4. Hur används pornografi i samband med sex under amfetaminpåverkan?
  5. Vilka likheter och skillnader finns mellan mäns och kvinnors upplevelser och erfarenheter av sexuella aktiviteter under amfetaminpåverkan?

 

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint