Kasinodöden sveper över Sverige och Finland – i bakgrunden finns digitaliseringen, pandemin och ett kulturskifte

Spel

Sebastian Dahlström , frilansjournalist
Publicerad 10 apr 2024

Under den gångna vintern har tre av fem kasinon stängt i Finland och Sverige. Kvar finns två stycken: ett Stockholm och ett i Helsingfors. Det här är det senaste ledet i en trend som pågått länge där roulettbord och spelautomater ger vika för mobilappar och webbtjänster. Men samtidigt som spelandet flyttar till nätet sker också ett kulturskifte – gårdagens välgörenhet ses som omoralisk idag, och kasinots lyx och glamour har falnat.

– I grund och botten handlar det om ekonomisk lönsamhet. Spelbranschen drivs av en stor del politik, men i slutändan är det pengarna som avgör. Jag tror att konsumenterna i allt högre grad har insett att spel om pengar inte är någon särskilt bra produkt, man blir ofta besviken.

Det säger Jakob Jonsson, psykolog som arbetar på företaget Sustainable Interaction där han hjälper spelindustrin att följa reglerna. Som forskare är han affilierad med Karolinska Institutet.

Sveriges kasinoutbud skars ned med två tredjedelar

Den 24 februari stängde Svenska Spel sina kasinon i Malmö och Göteborg. Kvar finns endast kasinot i Stockholm. 

– En stor orsak till det här är digitaliseringen av vårt samhälle. Man kan jämföra det med biografernas öde. Allt fler väljer att streama film hemma i soffan i stället för att gå på bio, säger Jakob Jonsson. 

Samtidigt går det inte att ersätta upplevelsen på ett fysiskt kasino med att spela online. Någon som är van vid att rada spelmarker på roulettbordets gröna filtduk får knappast samma upplevelse av att sitta i hemmasoffan med mobiltelefonen i handen. 

– Trots att vissa av dagens nätkasinon streamar video där en croupier snurrar på rouletthjulet och delar ut blackjack-kort är upplevelsen jämfört med ett fysiskt kasino ändå väldigt annorlunda, säger Jakob Jonsson.

Med coronan och den allmänna opinionen emot sig

Utöver kasinona i Malmö och Göteborg har även kasinot i Tammerfors lagts ner under den gångna vintern. Kasinot i Helsingfors är därmed Finlands enda traditionella fysiska kasino. Anmärkningsvärt för Tammerforskasinot var att det hade öppnat bara två år innan det stängde för gott. 

Doktorandforskare Paula Jääskeläinen vid Helsingfors universitet forskar för tillfället i de bakomliggande orsakerna som ledde till stängningen. Forskningen är ännu på hälft, men klart är att flera olika faktorer spelade in.

– För det första fick kasinot en dålig start, det öppnade mitt under coronapandemin. För det andra riktade man sig främst till lokalbefolkningen, trots att turister brukar vara de ivrigaste kasinobesökarna. För det tredje är allmänheten i Finland starkt negativt inställd mot spelmonopolet Veikkaus. 

Paula Jääskeläinen understryker också att bakgrundsfaktorer som digitaliseringen spelade in, samt att finländarna traditionellt inte varit särskilt intresserade av att spela på kasino.

Under 2010-talet upplevde både Sverige och Finland en pokerboom som tillfälligt ökade intresset för kasinomiljöer. Men några bestående förändringar i ländernas spelkultur gav pokern inte upphov till. Kasinokulturen har aldrig riktigt slagit rot i Finland.

Jakob Jonsson, Sustainable Interaction och Paula Jääskeläinen, CEACG vid Helsingfors Universitet.

För- och nackdelar med det traditionella kasinot

De traditionella kasinonas nedgång innebär inte nödvändigtvis att risken för spelproblem skulle avta. Jakob Jonsson påpekar att det på ett fysiskt kasino finns ett visst mått av social kontroll som kan sätta stopp för ohämmat spelande.

– Risken för att utveckla ett spelberoende är högre när man spelar online. Går man in på ett nätkasino gör man det med avsikten att uttryckligen spela om pengar. Ett fysiskt kasino kan man besöka av flera andra orsaker, till exempel för att äta middag med arbetskollegorna. 

Jakob Jonsson påpekar å andra sidan att det på ett fysiskt kasino inte finns någon bokföring över hur mycket en enskild individ förlorar, medan den typen av uppföljning är lätt att göra på ett digitalt spelkonto. 

I egenskap av psykolog har Jonsson träffat många människor med spelberoende. Bland dem som uttryckligen är beroende av att spela på kasinon uppger påfallande många att det är den fysiska miljön och stämningen som är avgörande. 

– De beskriver kasinot som en glamorös och vacker miljö där de blir väl behandlade. Ofta gäller det människor som inte är födda i Sverige, och kanske därför inte känner sig väl behandlade i samhället överlag. 

Restaurangkasinon med sämre villkor och lägre vinster

Trenden gällande alla typer av spel om pengar har i Sverige pekat nedåt sedan millennieskiftet, medan antalet personer med spelproblem har hållits rätt konstant. I Finland har spelandet som helhet ökat något sedan 2007, men ökningen gäller sporadiskt spelande samtidigt som det regelbundna spelandet har gått ner. Tidigare låg andelen personer med spelproblem på omkring 3 procent både i Sverige och Finland, men nya siffror från THL pekar på en ökning i Finland. 

Trots att det numera finns endast ett traditionellt kasino per land går det att hitta kasinoliknande miljöer på flera håll, exempelvis på färjorna som trafikerar mellan länderna. I Sverige är det även möjligt att spela blackjack eller roulett på nattklubbar.

– Dessa så kallade restaurangkasinon drivs av privata företag. De har sämre villkor och lägre maxvinster jämfört med traditionella kasinon, säger Jakob Jonsson.

Samma typ av spel var tidigare vanliga också på finländska nattklubbar, men år 2019 lade Veikkaus ner den här verksamheten. Restaurangkasinoverksamheten i Finland begränsas till Veikkaus egen restaurangkedja Feel Vegas, men också på dessa restauranger här man på flera håll avskaffat spelborden och enbart satsat på spelautomater.

Allt fler finländare kritiskt inställda till spel om pengar

Den kritiska inställningen till spelmonopolet Veikkaus gäller inte bara kasinon, utan även spel om pengar överlag. Precis som Jakob Jonsson anser Paula Jääskeläinen att folk i allmänhet börjat genomskåda spelens logik.

– Folk vet att the house always wins. Många är också kritiska till att det serveras alkohol på samma plats där man kan spela om pengar.  

Den allmänna opinionen mot Veikkaus handlar också till stor del om de spelautomater som traditionellt återfunnits i nästan varje finländsk bar, bensinmack och mataffär.

– Finländarnas kritiska inställning mot spelmonopolet handlar mycket om spelautomaterna – dels att de varit så framträdande i vardagen, och dels att man placerat dem på socioekonomiskt svagare områden.

Spelautomaterna håller nu på att försvinna i rask takt. Butikskedjan Lidl var först ut med att helt avskaffa dem, och flera andra enskilda mataffärer har tagit efter.

– Jag tror att kasinokulturens död kommer att fortsätta i och med att allt fler spelautomater försvinner, säger Jääskeläinen.

Licenssystemet som fick svenskarna att tröttna på spelreklam

Nu har det gått drygt fem år sedan Sverige luckrade upp sitt spelmonopol och införde ett licenssystem för privata aktörer. Främst har det inverkat på onlinespelandet, där det blivit möjligt för företag att bedriva svenska nät- och restaurangkasinon. Finland står inför en liknande förändring. Enligt regeringsprogrammet skall ett licenssystem införas senast år 2026.

– Här finns flera öppna frågor: vad kommer det att betyda för Veikkaus, och hur många nya aktörer kommer att ta plats på marknaden? För Finlands del handlar det uteslutande om onlineverksamhet och inte fysiska spel, säger Paula Jääskeläinen. 

I Sverige föregicks förändringen av en massiv spelreklam. Enligt Jakob Jonsson fick de omfattande reklamkampanjerna motsatt effekt, och inverkade negativt på svenskarnas inställning till spel om pengar. 

– Svenskar är väldigt trötta på spelreklam. Den negativa attityden spiller också av på fysiska kasinon. Från att tidigare ha setts som något lyxigt och glamoröst ser man idag kasinon som något ganska sjaskigt.

 

FacebookXLinkedInEmailPrint