Nationella strategier kring demens tema på Köpenhamnskonferens

Velferdspolitikk, Velferdsteknologi

15 aug 2017

I dag beräknas drygt 400 000 människor i Norden lida av demenssjukdom. År 2050 väntas siffran ha ökat till nära det dubbla. Danmark och Norge är redan inne på sin andra nationella demensplan och Finland har ett nationellt minnesprogram medan resten av Norden har en bit kvar innan de också har nationella strategier kring demens. Nationella demensstrategier är temat för en konferens i Köpenhamn 28 augusti.

Där det finns demensplaner ser vi också att det händer saker, säger Lars Rottem Krangnes, projektledare på Nordens välfärdscenter.

Nationella demensstrategier som lett till god praxis i danska och norska kommuner, är temat för ett nordiskt demensseminarium i Köpenhamn 28 augusti.

Demenssjukdomar utgör en stor utmaning för vård- och omsorgssektorn och de nordiska regeringarna behöver införa regler och nationella riktlinjer för en bättre livskvalitet för de sjuka. Sant är att Norden ligger i framkant när det gäller att arbeta nationellt med strategiska planer. Men länderna har hunnit olika långt i det arbetet. Endast Danmark och Norge har nationella demensplaner och båda är dessutom inne på sin andra version. Finland har ett nationellt minnesprogram medan de övriga nordiska länderna fortfarande arbetar med enskilda program eller riktlinjer på olika nivåer. Så småningom kommer de kanske att utmynna i demensplaner.

Demensvänlig kommun

I Danmark och Norge kan man se att den nationella demensstrategin har skapat lokal uppmärksamhet om frågorna och gett draghjälp och nya verktyg för kommunerna. Utifrån strategierna har det som kommit att kallas demensvänliga kommuner vuxit fram.

En demensvänlig kommun. Vad är det bortom retoriken? Det handlar om att kunna erbjuda sina medborgare med demenssjukdom bra och utvecklande dagaktiviteter. Att ge stöd och service till anhöriga och att utveckla demensvänliga lokala miljöer.

I Danmark visar en undersökning att många kommuner har aktiviteter att erbjuda. Det handlar om fysiska aktiviteter, främst utomhus och i naturen samt om kreativa aktiviteter som att skriva, måla och att ägna sig åt hantverk.

– Det människor med demenssjukdom önskar är gemenskap med andra, att de fortfarande räknas med. En del är till och med ute och föreläser om sin sjukdom, säger Steen Kabel, konsulent i Odense i Danmark och samordnare av aktiviteter för personer med demenssjukdom.

Nationella strategier spelar roll

Anhöriga till personer med demens har tack vare de nationella danska och norska strategierna fått verktygslådor via sina hemkommuner. Pårørendekofferten – eller verktygslåda för anhöriga – innehåller massor av material för anhöriga till demenssjuka. Ett axplock: handböcker, film, broschyrer, temaböcker och mycket mer och allt med tips för anhöriga och sjuka.

– Vi har också information till de som har en demenssjukdom. Det är något anhöriga har efterlyst och det jobbar vi på att utveckla, säger Kirsti Hotvedt, projektledare på Aldring og helse i Norge.

Anhörigsatsningen i Norge är påtaglig. De som driver anhörigkurser får verktygslådan gratis. Det finns samtalsgrupper och helgkurser för bara anhöriga och barn och även kurser där anhöriga är tillsammans med den sjuke. Sommarläger finns i flera av de nordiska länderna.

Demens och välfärdsteknologi

En fråga kring demens är välfärdsteknologins betydelse. Välfärdsteknologi bidrar till självständighet och den ger bättre livskvalitet för personer med demens och deras anhöriga. Teknologin innebär också en möjlighet att spara pengar – och på det viset få pengar över till bra omsorg för fler som behöver det. Detta har varit en intressant diskussion då pengar och välfärdsteknologi förs på olika nivåer i de olika länderna.

Det finns ganska stora skillnader i hur de nordiska länderna använder välfärdsteknologi. Men experterna är överens om att tekniken kan bli ett viktigt verktyg för att Nordens cirka 1200 kommuner ska klara trycket och fortsätta kunna ge social omsorg av hög klass.

Nordens välfärdscenter skriver om detta i nya publikationen “Välfärdsteknologi handlar inte om teknik utan om människor – tekniksprång i nordisk demensvård”, som presenteras på seminariet.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Følg oss på sosiale medier: