Cookies

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler for nettstedet vårt for å analysere og forbedre opplevelsen på nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du at informasjonskapsler brukes som beskrevet.

Kommunikative relasjoner

Nordisk nettverk om kommunikative relasjoner

Alle mennesker har rett til å få sin stemme hørt. Det slår FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne og barnekonvensjonen fast. Personer med funksjonsnedsettelser er en utsatt gruppe som ofte er avhengig av andre for å kunne kommunisere, påvirke og utvikles som mennesker. Nettverket Kommunikative relasjoner arbeider for å muliggjøre menneskers rett til å kommunisere på sin egen kommunikasjonsmåte.

Ifølge Sveriges barneombud viser forskning at barn med funksjonsnedsettelser i mindre omfang kan gjøre sin stemme hørt enn andre barn. Retten til å kommunisere kan ses fra flere aspekter som etikk, juss, demokrati, pedagogikk og helse.

Ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO, er kommunikasjon et av de høyest verdsatte områdene for livskvalitet, deltakelse og helse. Men retten til å kommunisere er ikke det samme som muligheten. Det kan finnes vanskeligheter for omgivelsene med å identifisere uttrykk og oppfatte disse som meningsfull kommunikasjon.

I møtet med personer med medfødt døvblindhet er kommunikasjonen ofte den største utfordringen. Å skape de beste kommunikative forutsetningene innebærer å øke kommunikasjonspartnerens evne til å identifisere ytringer og uttrykk.

Når det finnes mangler i omgivelsenes evne, er det lett å gå glipp av viktige ytringer eller å se disse som «atferd» uten kobling til kontekst.

Nettverket Kommunikative relasjoner arbeider med:

  • Å løfte døvblindhet som pedagogisk eksempel siden kompleksiteten i denne gruppen er høy. Erfaringer og strategier kan imidlertid brukes også på andre funksjonshinderområder hvor lesbarheten er en utfordring.
  • Kasusstudier med videoanalyse som er basert på innhold og modeller i boken Kommunikativa relationer. Gjennom denne arbeidsmåten utvikles det kunnskap, slik at kommunikative prosesser og relasjoner kan utvikles i møtet med personer med medfødt døvblindhet.
  • Videoanalyser som legger vekt på den språklige utviklingen hos personer med døvblindhet.
  • Å utvikle materiale, konferanser og kurs.
  • Å inspirere, motivere og spre kunnskap i de nasjonale nettverkene, som på sin side gir det nordiske nettverket en viktig kobling til praksis, et gjensidig utbytte.

Følg oss på sosiale medier:

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Nordens velferdssenter samler inn og behandler personopplysningene dine for å levere produkter og tjenester, informere om nyheter og oppdateringer av produktene og tjenestene våre, tilpasse opplevelsen av nettstedet vårt samt forbedre produktene og tjenestene våre.

Du har når som helst rett til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysninger og motsette deg behandling av dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-postmelding til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens velferdssenter forplikter seg til å respektere og beskytte personopplysningene dine og personvernet ditt i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante standarder. Vi gir aldri ut personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke.

Les hele vår personvern- og personopplysningspolicy (på svensk).

JEG FORSTÅR