Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Pandemins effekter på integrationen

Hur har förutsättningarna för integrationsarbetet i Norden förändrats under och efter pandemin?

Ojämlika villkor har framträtt tydligare i pandemins spår. Redan nu kan forskningen konstatera att segregation och trångboddhet har bidragit till ojämlik smittspridning och att arbetslösheten ökat i olika grad bland olika grupper. Men det är ännu oklart vilken betydelse Covid-19 har på lång sikt, till exempel för migranters möjligheter att få och behålla ett arbete, hur nyanlända barn påverkats när undervisning skett på distans, eller i vilken grad utsatthet och psykiska ohälsa ökat till följd av pandemin.

Här har vi samlat forskning och lärdomar  kring pandemins effekter för flyktingar och invandrare i Norden. Under “Lärande exempel” har vi valt att lyfta olika civilsamhällets organisationer som gjort en viktig insats under pandemin.

Forskning på temat

Här presenteras fakta och forskning inom det aktuella temat.

SORTERA INNEHÅLL:

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Corona

1 nov 2021

The unequal(?) burden of unemployment in Sweden during the first wave of the COVID-19 pandemic

The first wave of the COVID-19 pandemic and the measures enforced to combat it have led to a decline in economic activity unprecedented sinc [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Corona

20 okt 2021

Integrating immigrants into the Nordic labour markets – The impact of the Covid-19 pandemic

The Covid-19 pandemic has made social and economic inequalities even more pronounced in the Nordic countries. In all countries, foreign-born [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Corona

5 jul 2021

Evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov

NIBR har gjennomført en evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (‘midlertidig lov’ [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Corona

28 jun 2021

Innvandrerbefolkningen under koronapandemien

Det er sammensatte årsaker til at enkelte innvandrergrupper har vært overrepresentert i statistikken for smitte og innleggelser under pand [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Corona

9 maj 2021

Who is left behind? The impact of place on the possibility to follow Covid-19 restrictions

While the Nordic countries have long been champions of equality, the Covid-19 pandemic has put a new light on societal structural injustices [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Corona

12 feb 2021

Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19 – del 2

Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av informasjonstiltak fra offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner overfor in [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Bostad

16 sep 2020

Coronapandemins påverkan för arbetet mot segregation

Lägesbilder och förslag till fortsatt arbete [...]

Danmark

Corona

26 jun 2020

Corona rammer skævt – etnicitet og smitte

En række parametre gør, at etniske minoriteter kan være særligt sårbare under en viruspandemi. Denne rapport ser nærmere på nogle af [...]

Kartor & statistik på temat

Här presenteras kartor och statistik på det aktuella temat. Kartorna kommer från Nordregio.

Inga aktuella poster

Lärande exempel på temat

Här har vi samlat goda exempel på det aktuella temat.

Danmark

Integration av nyanlända barn och familjer

Baba – fordi far er vigtig!

Fonden for Socialt Ansvar fik i 2014 midler fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i Danmark til at udvikle et koncept, som sk [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

COVID-19

Minoritetsrådgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har opprettet stillinger som minoritetsrådgivere ved videregående skoler som har mange minor [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

Kompis Sverige

Kompis Sverige skapar möten mellan nya och etablerade svenskar, och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra. [...]

Danmark

COVID-19

Foreningen Nydansker

Foreningen Nydansker er etableret med det formål at gøre mangfoldighed til en ressource og gevinst i dansk erhvervsliv. [...]

Danmark

Integration av nyanlända barn och familjer

Integrationshuset Kringlebakken

Kringlebakken har eksisteret siden 1999. Husets indsatser tager alle udgangspunkt i den tidlige og helhedsorienterede integrationsindsats. K [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Utrikes födda kvinnors etablering

Yalla Trappan

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening i Rosengård i Malmö. Det [...]

Seminarier på temat

Här presenteras evenemang och seminarier på temat.

Avslutat

Kalender

18

nov

2021

Avslutat

Integration

Integration på den nordiska arbetsmarknaden - i skuggan av pandemin

Flyktingar och invandrares integration på arbetsmarknaden har länge varit en utmaning i Norden. Redan före pandemin var arbetslösheten b [...]

Avslutat

Kalender

11

maj

2021

Avslutat

Integration

Segregation, smittspridning och skilda livsvillkor – myter möter forskning

Varför har pandemin drabbat invandrargrupper hårdast? Mediabilden och den politiska argumentationen i bland annat Danmark att smittspridni [...]

Nyheter på temat

Arbete

1 nov 2021

Arbetslösheten fördelades ojämnt under den första vågen av covid-19-pandemin

Under den första pandemivåren 2020 försämrades situationen på arbetsmarknaden mest för yngre och utrikes födda. Det visar en ny rappo [...]

Arbete

13 okt 2021

Nordiska forskare på DN Debatt i dag: ”Sänkta löner kan ge fler invandrare enkla jobb”

Det här är en debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter 13 oktober 2021: [...]

Corona

9 okt 2021

Ny rapport – Pandemins påverkan på arbetsmarknadsintegrationen

I alla nordiska länder och EU har arbetslösheten drabbat utrikes födda hårdare än inrikes födda under pandemin, visar rapporten Integr [...]

Arbete

23 sep 2021

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande i Finland är klart större än 2019 års nivå, men det syns ingen betydande minskning i sysselsättningsgraden

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande är större än i juli 2019 och antalet har minskat långsammare än antalet finländska arbet [...]

Följ oss på sociala medier: