Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nyanlända håller glesbygden vid liv

Migration & utveckling

30 maj 2018

Vad fick dig att känna dig hemma i Sunne? Att jag kände att jag behövdes och att människor brydde sig om mig. Det säger Nour Aghy, en av talarna på vårt seminarium i Luleå om hur vi ska få fler nyanlända att stanna i glesbygden.

Seminariet arrangerades av Nordens Välfärdscenter tillsammans med Nordregio och Länsstyrelsen i Norrbotten den 4 maj i Luleå. Dagens budskap var tydligt: Glesbygden behöver invandrare för att överleva.

I 26 procent av de nordiska kommunerna växer befolkningen, tack vare invandring från utlandet, medan befolkningen krymper i 40 procent av Nordens kommuner. Hoppet står till att utrikes födda i betydligt högre utsträckning vill stanna kvar i glesbygden. I dag hamnar mång av de asylsökande på mindre orter ute i landet till en början, men ofta väljer de att flytta till storstäderna efter en tid.

Deltagarna fick höra hur de kommuner arbetar som lyckats få nyanlända att vilja stanna i glesbygden. Lars Fredrik Mørch från Nærøy i nordvästra Norge berättade om kommunens ambitiösa plan att växa från ca 5 000 till 6000 invånare fram till år 2025.

– Redan i dag har 200 nyanlända valt att stanna hos oss tack vare att vi erbjudit rätt utbildning och därefter arbete. Redan första dagen vi möter vår nya kommuninvånare ställer vi frågan: vad har du gjort tidigare i ditt liv och vad vill du arbeta med?

Tidig kartläggning är en viktig framgångsfaktor, en annan viktig faktor är tydligt politiskt ledarskap och ett välfungerande samarbete mellan olika instanser. Sunne i Värmland fick ifjol 64 procent av kommunens nyanlända jobb, vilket är näst bäst i Sverige.

– Att vi har lyckats beror på att vi har ett gott samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedling, näringslivet och civilsamhället. Tack vare det kan vi snabbt ta till vara de nyanländas driv och erfarenheter redan under asyltiden, berättade Anna-Karin Sandell, projektledare Sunne kommun.

Här kan du se filmer från seminariet.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: