Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Allt fler beviljade medborgarskap

Migration & utveckling

18 mar 2021

Under 2020 ökade antalet beviljade svenska medborgarskap med 25 procent jämfört med 2019. Samtidigt minskade antalet invandringar till Sverige med 29 procent. Det höga antalet döda under 2020 medförde att medellivslängden för män sänktes till samma nivå som 2016.

De senaste åren har antalet personer som beviljats svenskt medborgarskap ökat och under 2020 beviljades 80 175 personer svenskt medborgarskap. Det var 15 969 personer, eller 25 procent, fler än 2019 då 64 206 personer beviljades svenskt medborgarskap. Drygt hälften av de nyblivna svenska medborgarna var män, 42 390 personer, och 37 785 var kvinnor. Jämfört med 2019 ökade antalet kvinnor mer än männen.

Närmare var tredje person som beviljades svenskt medborgarskap under 2020 var syrisk medborgare. Totalt beviljades 24 472 syrier ett svenskt medborgarskap. Det var 4 406 personer fler än 2019 då 20 066 syriska medborgare beviljades svenskt medborgarskap.

Sedan kriget i Syrien inleddes 2011 har drygt 160 000 syriska medborgare invandrat till Sverige. För att få svenskt medborgarskap krävs vanligtvis att man varit bosatt i Sverige i minst fyra år om man kommit som flykting. De senaste årens invandring från Syrien började därför synas i statistiken om nyblivna svenska medborgare under 2015, då 1 370 syriska medborgare beviljades svenskt medborgarskap. Under åren 2015–2020 har totalt 69 648 syriska medborgare beviljats svenskt medborgarskap.

Under 2019 beviljades 4 495 medborgare i Förenade kungariket svenskt medborgarskap. Det ser ut att ha varit kulmen efter flera års ökning som en följd av Brexit-omröstningen 2016. Antalet minskade till 2 151 under 2020, en halvering jämfört med året före.

Under 2020 hade 9 länder en ökning av antalet nya svenska medborgarskap med minst 500 personer jämfört med 2019. Förutom Syrien hade Polen och Norge den största ökningen. Under 2020 beviljades 2 722 polska medborgare och 1 725 norska medborgare svenskt medborgarskap. Jämfört med året före var det mer än en fördubbling av de polska medborgarna och närmare fem gånger fler norska medborgare. Andra länder som ökade mycket jämfört med 2019 var Rumänien, Tyskland och Grekland.

Läs hela artikeln på SCBs hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: