Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Skolan en viktig väg in i nya samhället

Utbildning

8 dec 2017

Forskning visar att en genomgången grundskola är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot en rad framtida sociala problem för alla barn och unga. Därför är skolan en av de viktigaste arenorna för inkludering och integration av nyanlända barn och unga.

I vår nya publikation Skolan en grund för lyckad inkludering – Nyanlända barn och unga i Norden kommer både forskare och praktiker tills tals om vad som är viktigt för unga när de ska introduceras in i sitt nya samhälle. Det handlar bland annat om att ta reda på vilka styrkor och kompetenser de har, hjälpa dem att hitta en bra balans mellan hemkulturen och den nya kulturen, inkludera föräldrar i barnens skolgång, utbilda lärare i att identifiera psykisk ohälsa och inte minst – ta stöd av det omgivande samhället.

Brygga mellan olika kulturer

För nyanlända elever kan skolan fungera som en brygga mellan livet i familjen och det nya livet i det nya samhället. Både skola och förskola förmedlar till exempel värderingar och attityder som är viktiga i det nya samhället.

– I skolan kan man diskutera värderingar och idéer som skiljer sig mellan olika kulturer och tillsammans undersöka hur man kan hantera situationer när de krockar med varandra, säger professor Hildegunn Fandrem från Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora vid Læringsmiljøsentereti Stavanger i Norge.

I Köpenhamn arbetar kommunen för att de unga ska lära sig danska och inkluderas snabbare genom att snabbast möjligt lämna de så kallade mottagarklasserna för att i stället gå i en vanlig grundskoleklass. Örebro kommun visar vägen för hur socialtjänst och skola kan samarbeta strukturerat kring ensamkommande och hur det samarbetet hjälpt många att snabbare komma ut i samhället. Även i finländska Espoo samarbetar socialtjänst och skola för att hjälpa nyanlända och ensamkommande. I norska Vinje har en entusiastisk skolchef lyckats få stora delar av kommunens invånare delaktiga i att inkludera nyanlända i samhället.

Skolan en grund för lyckad inkludering – Nyanlända barn och unga i Norden lanseras på vår konferens Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga som hålls i Köpenhamn 7 december.

Skolan är en viktig inkluderingsfaktor och konferensen tar även upp andra viktiga faktorer för god integrering. Det handlar om bra föräldrastödinsatser till nyanlända familjer, olika typer av tidiga insatser och goda exempel på hur man jobbar med dessa frågor i olika nordiska kommuner.

Här kan du beställa eller ladda ner publikationen

Här kan läsa mer om konferensen

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: