Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Positiva resultat i studie om nyanlända barn och ungas hälsa

Sociala insatser, Barn och unga

10 jun 2019

Enligt en studie av Folkhälsomyndigheten och Röda Korsets Högskola säger sig de flesta nyanlända barn och unga må bra. Även om undantag finns.

Undersökningen gäller 2 559 barn i åldrarna 12-18 år som har kommit till Sverige från Afghanistan, Irak och Syrien. Det gör att undersökningen är en av de mest omfattande som gjorts av hälsa och levnadsförhållanden bland nyanlända barn och unga i ett höginkomstland.

Resultaten visar att nästan alla, över 95 procent, mår bra och att majoriteten, över 70 procent, känner att de är tillfreds med livet. De allra flesta, 90 procent, svarade också att de har det bra i skolan och att det är viktigt att det går bra i skolan.

Men det fanns också dom som hade det svårt och som kämpar med skolan och som anser sig vara utsatta för mobbing på grund av sin bakgrund.

Studien har gjorts på uppdrag av regeringen och ska ligga till grund för framtida analyser.

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: