Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Brobyggare bidrar till nyanlända kvinnors etablering

Sociala insatser

5 okt 2018

Nordens välfärdscenter medverkade vid årets Socialchefsdagarna i Jönköping.

Socialchefsdagarna arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer och är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens. Målgruppen är beslutsfattare inom främst socialtjänsten. I år var Anna Gärdegård och Kristin Marklund, projektledare vid Nordens välfärdscenter värdar för ett välbesökt seminarium på temat nyanlända kvinnors etablering. Medverkade gjorde också Lilia Lahmar och Mats Mikiver från Linköpings kommun.

Lilia berättade om sitt arbete som brobyggare i kommunen. Arbetet handlar om att ge utrikes födda föräldrar stöd och vägledning för att kunna ta del av samhällets service. Det kan till exempel röra sig om att ge grundläggande information om Sverige. Hur fungerar den svenska skolan? Vilka rättigheter och skyldigheter har man som förälder? Det kan också röra sig om frågor kring detaljer som rör vardagslivet i det nya landet, frågeställningar som man kan känna ett behov av att få diskutera med andra föräldrar och med brobyggarna.

Behovet av föräldrastödsprogram

Kristin Marklund berättade om Clearing centralens arbete och om behovet av riktat stöd till utrikesfödda kvinnor.

– Många unga familjer har kommit som asylsökande till de nordiska länderna och så många som 200 000 barn kom under åren 2011–2016. Vi vet från forskningen att det tar längre tid för kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden och undersökningar visar att ibland ökar den psykiska ohälsan hos kvinnor efter några år i hemmet. Detta sammantaget visar på behovet av tidigt uppsökande insatser. Att som i Linköping använda sig av brobryggare som pratar samma språk som de nyanlända familjen, har visats sig kunna skynda på integrationen.

Anna Gärdegård beskrev liknande insatser från andra delar av Norden som riktar sig mot nyanlända familjer.

– Under seminarium gav vi exempel på fler framgångsrika metoder och insatser från de nordiska länderna, till exempel FHille i Finland som är ett skolförberedande program och Mindspring i Danmark som arbetar psykosocialt. Gemensamt för dem alla är att de framgångsrikt guidar föräldrar från andra kulturer in i de nordiska samhällena.

Foto: © frozentime.se

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: