Midlene skal gå til kommuner som har særlige utfordringer med rekruttering av minoritetsspråklige barn, og som har 80 eller flere minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage.

I 2019 vil 24 kommuner bli invitert til å søke. I fjor søkte 17 av de 22 kommunene som ble invitert.

– Denne ordningen  kommer i tillegg til alle de andre satsingene som regjeringen har gjennomført for å senke terskelen, og få flere til å delta i  barnehage.  Siden 2015 har vi innført en moderasjonsordning, slik at ingen familier må bruke mer enn 6 prosent av inntekten sin på barnehage. Vi har også innført gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer, og fra 1. august i år vil vi utvide ordningen til å gjelde for 2-åringer. Jeg håper alle kommuner som blir invitert til å søke gjør det, sier Sanner.

I tråd med prinsippet om lokal handlefrihet står kommunene fritt til å bestemme hvordan de bruker midlene. Vilkåret for bruk av midlene er at kommunene driver aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid.

– Eksempler på dette kan være å banke på døren der barna bor, det har fungert godt i Oslo, Bergen og Drammen. Jeg vil oppfordre kommunene til å dele erfaringer med hverandre, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

I 2017 gikk 81,4 prosent av alle minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år i barnehage. I 2013 var andelen 76,8 prosent. Dette er betydelig lavere enn resten av befolkningen. Totalt gikk 91,3 av alle barn i alderen 1-5 år i barnehage i 2017.

Läs mer