Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Flera studier visar på vikten av sociala nätverk för att få jobb – både för infödda och nyanlända. T.ex. i Sverige fann 70 % av arbetssökande jobb genom nätverk medan bara 16 % fick jobb via Arbetsförmedlingen.

Forskning pekar också på betydelsen av att inkludera nyanlända i lokala nätverk och organisationer för att skapa verklig social inkludering, minska diskriminering och bygga socialt kapital tillsammans med de nyanlända – inte bara för dem. Kanada tål att lyftas som inspiration. Där upphandlas bl.a. etniska organisationer för att ansvara för etableringen, vilket engagerar invånarna lokalt.

Många nordiska kommuner har inlett mer långsiktig samverkan med civila samhället – primärt Röda korset, studieförbund och idrottsföreningar – för att driva asylboenden, språkkaféer och mötesplatser, erbjuda kultur, sport och andra aktiviteter, matcha flyktingguider m.m. Men vår genomgång visar att många kommuner kan göra mer för att se till att alla nyanlända introduceras till föreningslivet och därmed får ökade möjligheter till jobb, språkträning och långsiktig social inkludering. Den statliga nivån bör också utveckla effektiva finansieringsformer för dessa verksamheter, inte bara kortsiktiga projektmedel.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.