Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Mottagandet av flyktingar från Ukraina

Rysslands invasion i Ukraina har utlöst en av de snabbast växande flyktingsituationerna i Europa sedan andra världskriget. Nordens länder har tydligt visat att man står beredd att ta emot flyktingar och på andra sätt bistå i den humanitära katastrof som följer på kriget.

En månad efter krigsutbrottet uppskattar UNHCR att 3,7 miljoner människor har tvingats fly Ukraina och 6,5 miljoner befinner sig på flykt inom landets gränser. Grannländerna Polen och Rumänien, Ungern och Moldavien har tagit emot flest flyktingar, men övriga Europa står beredd att hjälpa människor med akuta humanitära behov.

Historiskt läge

Den 4 mars 2022 aktiverade EU för första gången någonsin det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina som söker skydd i Norden och i andra EU-länder ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehållstillstånd. Personer som fått uppehållstillstånd enligt direktivet kan när som helst även välja att söka asyl. Det krävs ingen individuell prövning för att besluta om arbetstillstånd och direktivet ger barn och unga automatiskt rätt att gå i skola och delta i fritidsaktiviteter.

Hälften av alla barn i Ukraina befinner sig på flykt

”Kriget har orsakat en av de snabbaste växande flyktingströmmarna av barn sedan andra världskriget”, säger UNICEF:s verkställande direktör Catherine Russell. ”Det här är en dyster milstolpe som kan få bestående konsekvenser för kommande generationer. Barns säkerhet och välbefinnande hotas av det pågående våldet.” (UNCHR)

Regeringarna runt om i Norden vidtar nu åtgärder som syftar till att stötta kommuner inför barn och unga som flyr Ukraina. Bland annat har Skolverket i Sverige fått flera uppdrag som ska stärka förskolor och skolor förutsättningar för att kunna ge barnen ett bra mottagande. (Regeringen)

Under den här temasidan har vi samlat nyheter och statistik om de nordiska ländernas mottagande av flyktingar från Ukraina. Under ”Lärande exempel” har vi valt att lyfta civilsamhällets organisationer som spelar en nyckelroll i flyktingmottagandet.

 

 

Forskning på temat

Här presenteras fakta och forskning inom det aktuella temat.

SORTERA INNEHÅLL:

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Ukraina

13 maj 2022

Massflyktsdirektivet: EU:s svar på skyddssökande från Ukraina

Tillfälligt skydd – ”varför”, ”vem”, ”vad”, ”var” och ”hur” [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Ukraina

7 apr 2022

Ukrainian refugees and the Nordics

On 24 February, Russia invaded its neighbour, Ukraine. This has resulted in the biggest refugee crisis in Europe since World War Two. Millio [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Ukraina

23 mar 2022

Hur många kommer fly från Ukraina och vilka EU-länder kommer de söka sig till?

Tre veckor efter att Ryssland invaderade Ukraina har fler än tre miljoner människor flytt från kriget. Kunskap och prognoser om migration [...]

Danmark

Ukraina

20 mar 2022

Refugee migration and the labor market: lessons from 40 years of post-arrival policies in Denmark

Denmark has accepted refugees from a large variety of countries and for more than four decades. Denmark has also frequently changed policies [...]

Kartor & statistik på temat

Här presenteras kartor och statistik på det aktuella temat. Kartorna kommer från Nordregio.

Lärande exempel på temat

Här har vi samlat goda exempel på det aktuella temat.

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

Hej främling!

Hej främling! är en ideell förening som anordnar gratis hälsofrämjande insatser för alla med en önskan om innanförskap. Aktivitetern [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

Kompis Sverige

Kompis Sverige skapar möten mellan nya och etablerade svenskar, och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra. [...]

Danmark

COVID-19

Foreningen Nydansker

Foreningen Nydansker er etableret med det formål at gøre mangfoldighed til en ressource og gevinst i dansk erhvervsliv. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

Nätverk, Aktivitet, Delaktighet (NAD)

Genom att komma ut i föreningslivet kan nyanlända stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

VIDA – Välj Inkludering Delaktighet Aktivitet

Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet matchar nyanlända personer med olika civilsamhällesaktiviteter för att skapa fler tillfälle [...]

Danmark

Integration av nyanlända barn och familjer

Integrationshuset Kringlebakken

Kringlebakken har eksisteret siden 1999. Husets indsatser tager alle udgangspunkt i den tidlige og helhedsorienterede integrationsindsats. K [...]

Seminarier på temat

Här presenteras evenemang och seminarier på temat.

Inga relaterade seminarier hittades.

Nyheter på temat

Ukraina

20 maj 2022

Samordningsnummer för personer med tillfälligt skydd

Regeringen vill underlätta för de som har sökt skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige att komma i arbete och få en inkomst. Ett sä [...]

Bostad

19 maj 2022

Uppdrag till Migrationsverket om en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

Regeringen beslutar i dag om ett särskilt uppdrag till Migrationsverket. Uppdraget innebär att föreslå antalet personer med tillfälligt [...]

Bostad

19 maj 2022

Bosettingstall 2022

Her har IMDI samlet oversikt over bosettingstall totalt og fra Ukraina på nasjonalt nivå, fylkesvis og per kommune. [...]

Ukraina

12 maj 2022

Så kan ukrainska flyktingar få hjälp

EU:s massflyktsdirektiv innebär att Sveriges myndigheter behövt anpassa vilka stöd och insatser som kan användas. Arbetsförmedlingen se [...]

Följ oss på sociala medier: