Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Förlust av familjemedlemmar i covid-19 – skillnader mellan sociodemografiska grupper och områden

Corona

17 Dec 2020

Sex gånger så många som har dött i covid-19 har förlorat en familjemedlem i sjukdomen, och i Stockholm är låginkomsttagare, lågutbildade och individer med invandrarbakgrund överrepresenterade i denna grupp.

Stadsdelar med hög andel låginkomsttagare eller utrikesfödda är särskilt drabbade. Att förlora en familjemedlem kan innebära en förlust av socialt och ekonomiskt stöd och att förlora en familjemedlem i just covid-19 antas vara extra traumatiskt.

Individer som drabbats av detta kan därför vara i behov av olika former av samhälleligt stöd. Det framkommer i en ny rapport från Delmos, skriven av Maria Brandén. I artikeln redogör Maria Brandén för hur sociodemografiska skillnader ökar risken för att förlora en släkting i covid-19.

Ladda ned: Förlust av familjemedlemmar i covid-19 – skillnader mellan sociodemografiska grupper och områden (pdf)

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: