Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Förlust av familjemedlemmar i covid-19 – skillnader mellan sociodemografiska grupper och områden

Corona

17 dec 2020

Sex gånger så många som har dött i covid-19 har förlorat en familjemedlem i sjukdomen, och i Stockholm är låginkomsttagare, lågutbildade och individer med invandrarbakgrund överrepresenterade i denna grupp.

Stadsdelar med hög andel låginkomsttagare eller utrikesfödda är särskilt drabbade. Att förlora en familjemedlem kan innebära en förlust av socialt och ekonomiskt stöd och att förlora en familjemedlem i just covid-19 antas vara extra traumatiskt.

Individer som drabbats av detta kan därför vara i behov av olika former av samhälleligt stöd. Det framkommer i en ny rapport från Delmos, skriven av Maria Brandén. I artikeln redogör Maria Brandén för hur sociodemografiska skillnader ökar risken för att förlora en släkting i covid-19.

Ladda ned: Förlust av familjemedlemmar i covid-19 – skillnader mellan sociodemografiska grupper och områden (pdf)

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: