Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Förlust av familjemedlemmar i covid-19 – skillnader mellan sociodemografiska grupper och områden

Corona

17 dec 2020

Sex gånger så många som har dött i covid-19 har förlorat en familjemedlem i sjukdomen, och i Stockholm är låginkomsttagare, lågutbildade och individer med invandrarbakgrund överrepresenterade i denna grupp.

Stadsdelar med hög andel låginkomsttagare eller utrikesfödda är särskilt drabbade. Att förlora en familjemedlem kan innebära en förlust av socialt och ekonomiskt stöd och att förlora en familjemedlem i just covid-19 antas vara extra traumatiskt.

Individer som drabbats av detta kan därför vara i behov av olika former av samhälleligt stöd. Det framkommer i en ny rapport från Delmos, skriven av Maria Brandén. I artikeln redogör Maria Brandén för hur sociodemografiska skillnader ökar risken för att förlora en släkting i covid-19.

Ladda ned: Förlust av familjemedlemmar i covid-19 – skillnader mellan sociodemografiska grupper och områden (pdf)

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: