Cookies

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen evästeitä, jotta voimme analysoida ja parantaa sivustomme käyttökokemusta. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön kuvatulla tavalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansanterveys

International Society of Addiction Journal Editors

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen julkaisu Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) on ISAJEn (International Society of Addiction Journal Editors) jäsen ja edustettuna ISAJEn hallituksessa. ISAJE pyrkii varmistamaan tieteellisten julkaisujen mahdollisimman korkean laadun ja panostaa erityisesti väärinkäyttö- ja riippuvuustutkimukseen alhaisen ja kohtalaisen tulotason maissa ja muilla kielillä kuin englanniksi. Pohjoismainen hyvinvointikeskus on ollut mukana laatimassa kolmatta painosta riippuvuustutkimuksen parissa työskenteleville tutkijoille tarkoitetusta oppikirjasta Publishing Addiction Science.

ICARA

Pohjoismainen hyvinvointikeskus toimii sihteeristön koordinaattorina yhdistykselle International Confederation of Alcohol, Tobacco and Other Drugs Research Association (ICARA). Yhdistys on aiheeseen liittyvien tutkijayhdistysten kattojärjestö, ja sen tarkoituksena on edistää alkoholiin ja tupakkaan sekä muihin päihteisiin ja riippuvuutta aiheuttaviin aineisiin liittyvää tutkimusta.

Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being

Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS) on yhdeksän maan (Latvia, Liettua, Viro, Norja, Ruotsi, Puola, Saksa, Suomi ja Venäjä), Euroopan komission ja kahdeksan kansainvälisen järjestön (mm. ILO, WHO, UNAIDS ja Pohjoismaiden ministerineuvosto) muodostama terveys- ja hyvinvointisektorin kumppanuusohjelma. Yhteistyötä on tehty vuodesta 2003 alkaen, ja se käsittää toimintaa neljällä erityisalueella, joita koordinoivat kansainväliset asiantuntijaryhmät.

Pohjoismainen hyvinvointikeskus on mukana Pohjoismaiden ministerineuvoston edustajana alkoholi-, tupakka- ja huumausainekysymyksiin keskittyvässä asiantuntijaryhmässä (ASA EG). Ryhmä pyrkii maiden välisen yhteistyön, tietojen jakamisen sekä hyvien käytäntöjen jakamisen avulla vähentämään alkoholihaittoja ja ehkäisemään huumausaineiden käyttöä ja tupakointia NDPHS-maissa.

Alcohol Policy Network

Pohjoismainen hyvinvointikeskus osallistuu alkoholiyhteistyöhön Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa ja on edustettuna alkoholipoliittisiin kysymyksiin liittyvää yhteistyötä ja tietojen jakamista harjoittavan eurooppalaisen APN (Alcohol Policy Network) -verkoston johtoryhmässä.

Vammaiskysymykset

Toimintarajoitteisuuteen liittyvän kansainvälisen työn lähtökohtana on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Kansainvälisen työn tavoitteena on levittää pohjoismaisia toimintarajoitteisuuteen liittyviä poliittisia ratkaisuja ja kokemuksia sekä edistää kokemusten vaihtoa.

Euroopan neuvoston asiantuntijakomitea

Pohjoismaisella hyvinvointikeskuksella on tarkkailijan status Euroopan neuvoston asiantuntijakomiteassa, joka käsittelee vajaakuntoisten henkilöiden oikeuksia Committee of Experts on the Rights of People with Disabilities, DECS-RPD. Asiantuntijakomitea toimii Euroopan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, ihmisarvon ja tasa-arvon komitean alaisuudessa.

Deafblind International

Pohjoismaisella hyvinvointikeskuksella on edustaja Deafblind Internationalin (DbI) hallituksessa. Deafblind Internationalin päätehtävä on osallistua kuurosokeiden palvelujen kehittämiseen hyvän elämänlaadun aikaansaamiseksi.

Hyvinvointipolitiikka

European Social network

European Social network (ESN) on eurooppalainen verkosto, jossa on 34 maassa yli 100 jäsenorganisaatiota ja joka käsittelee julkisiin sosiaalisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä paikallistasolla.Vuosittain järjestetään konferenssi kaikkialta Euroopasta tuleville sosiaalijohtajille. Pohjoismainen hyvinvointikeskus on järjestänyt näiden konferenssien yhteydessä Nordic Day -oheistapahtumia esitelläkseen asiaan liittyviä projekteja tai eurooppalaisia osallistujia kiinnostavia aiheita.

School to Work

Pohjoismainen hyvinvointikeskus on ollut mukana kehittämässä lippulaivaprojektia EU:n Itämeri-yhteistyöstrategian osana. Projektin nimi on School to Work (S2W), ja tämän rajat ylittävän hankkeen tavoitteena on vähentää koulunkäynnin keskeyttämistä aikaisessa vaiheessa ja edistää keskinäistä oppimista haavoittuviin tilanteisiin mahdollisesti päätymässä oleviin nuoriin liittyvän työn tiimoilta.

KIHASA

Pohjoismaisella hyvinvointikeskuksella on vuodesta 2014 alkaen ollut yhteistyösopimus KIHASAn (Korea Institute for Health and Social Affairs) kanssa. KIHASAn tehtävänä on tutkia ja arvioida systemaattisesti kansallisia suuntaviivoja ja ohjelmia, jotka liittyvät terveyteen, hyvinvointiin, sosiaalivakuutukseen ja väestöön.

Yhteistyö koskee hyvinvointiteknologiaa ja koostuu julkaisujen vaihdosta, konferensseista ja yleisestä ammatillisesta sparrauksesta.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

Henkilötietojen käsittely (GDPR)

Pohjoismainen hyvinvointikeskus kerää ja käsittelee henkilötietojasi voidakseen tarjota sinulle tuotteita ja palveluja, ilmoittaakseen sinulle uutuuksista sekä tuotteidemme ja palvelujemme päivityksistä, mukauttaakseen käyttökokemuksesi käydessäsi sivustollamme sekä parantaakseen tuotteitamme ja palvelujamme.

Sinulla on milloin tahansa oikeus päästä tarkastelemaan henkilötietojasi, korjata ja poistaa henkilötietojasi sekä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Voit käyttää näitä oikeuksia lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen gdpr@nordicwelfare.org.

Pohjoismainen hyvinvointikeskus sitoutuu kunnioittamaan ja suojaamaan henkilötietojasi ja yksityisyyttäsi voimassa olevan lainsäädännön, alan toimintasääntöjen ja muiden asiaankuuluvien sääntöjen mukaisesti. Emme koskaan luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.

Lue koko yksityisyys- ja henkilötietopolitiikka.

OLEN YMMÄRTÄNYT