Filmer från konferensen Health Equity in the Nordic Region

Folkesundhed

5 dec 2018

De socioekonomiska skillnaderna i hälsa har ökat mer i de nordiska länderna än i andra delar av västra och södra Europa. Vad är förklaringen och vilken inverkan har de sociala klyftorna på vår hälsa och välmående? Är den ökande ojämlikheten ett hot mot den nordiska välfärdsmodellen? Bland annat dessa frågor diskuterades under konferensen Health Equity in the Nordic Region i Stockholm 22-23 november 2018.

Filmer från konferensen:

Why social inequalities in health are unacceptable and what we can do to reduce them
Terje Andreas Eikemo, Norwegian University of Science and Technology

Increasing income inequality in the Nordics
Jesper Roine, Stockholm School of Economics/ Stockholm Institute of Transition Economics (SITE)

Sick of inequality?
Therese Nilsson, Lund University/ Research Institute of Industrial Economics (IFN)

Equality and social cohesion: the social contract in a comparative and historical context
Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Bräcke University College

Health behaviour in school-aged children – what does the HBSC-study tell us about young people in the Nordics?
Pernille Due, Dr.Med.Sci, University of Southern Denmark/ National Institute of Public Health

Inequality and interventions – how can inequality be reduced?
Per-Olof Östergren, Lund University

The shadow of happiness – how equal is the Nordic happiness?
Michael Birkjær, Happiness Research Institute

Young men’s health in the Nordic countries
Sven Bremberg, Public Health Agency of Sweden/ Karolinska Institute

How does education policy affect health inequality?
Gabriel Heller Sahlgren, Centre for Education Economics/ London School of Economics/ Research Institute of Industrial Economic

Konferensen Health Equity in the Nordic Region var en del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och arrangerades i samarbete mellan Nordens välfärdscenter och Socialdepartementet i Sverige.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Følg os på sociale medier: