Rådsmöte 1 2022

Rådet for nordisk samarbeid om funktionshinder og Ekspertseminar om implementering av Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

Følg os på sociale medier: