FILTRERA:

TobaksfriDuo vill minska tobaksanvändningen på Åland

Tobak

Johan Myrskog, webbredaktör
Publicerad 2 maj 2019

TobaksfriDuo betyder att en ungdom skriver ett kontrakt med en vuxen där båda parter förbinder sig att inte röka, snusa eller på andra sätt använda sig av tobak tills de gått ut årskurs 9. Programmet är en del av förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) på Åland.

– Det är inte bara många ungdomar utan också många vuxna som slutat röka i samband med det här projektet, säger Irene Häger som är projektkoordinator för ANDTS och projektledare för TobaksfriDuo.

TobaksfriDuo startade i Västerbotten i Sverige och inleddes 2016 på Åland. Till en början deltog tre skolor i Mariehamn men det har småningom spridit sig till tio skolor runtom på Åland. I skrivande stund har projektet över 500 medlemmar jämfört med 265 förra våren.

– I lågstadiet är responsen oftast bra. Barnen kan inte förstå varför man skulle utsätta sin egen kropp för tobak och förstöra den. Men i högstadiet blir stämningen lite annan.

Engagerade föräldrar tar kontakt

Enligt statistik (2017) för årskurs 8–9 röker under 5 procent dagligen och under 4 procent använder snus dagligen. TobaksfriDuo har fått bra respons och fler föräldrar och skolor tar kontakt.

– Vi har fått en del förfrågningar från engagerade föräldrar i skolor där TobaksfriDuo ännu inte jobbar, om hur deras barn kan bli medlemmar. Vi hoppas kunna utveckla arbetet i dessa skolor och besöka dem i framtiden. Men vi välkomnar alla som vill bli medlemmar, säger Häger.

De som arbetar med projektet TobaksfriDuo besöker skolor en gång om året och samarbetar med lokala aktörer.

– Det är inte så svårt att hitta sponsorer. Ungdomar och tobaksförebyggande arbete är något som många kan stå bakom och speciellt de som har egna barn vet ju vad det handlar om. Få föräldrar vill ju att deras barn röker.

Projektet TobaksfriDuo tar slut 2019 men Irene Häger hoppas att projektet kan bli ordinarie verksamhet.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Nyckelord

tobak, TobaksfriDuo, tobaksprevention

Följ oss på sociala medier: