Tidskriften NAD:s redaktionsråd förnyas

Okategoriserade

Publicerad 24 jan 2018

Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) har tre nya medlemmar i sitt redaktionsråd. Redaktionsrådets uppgift är främst att utveckla tidskriften på lång sikt.

De nya medlemmarna är Jani Selin, verksam vid det finländska Institutet för hälsa och välfärd (THL), Filip Roumeliotis vid Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet, samt Elin Bye vid Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge.

NAD:s redaktionsråd är unikt sett såväl från ett nordiskt som ett internationellt perspektiv. Redaktionsrådet sammanträder en gång i året och dess uppgifter är främst inriktade på utveckling av tidskriften. Forskningstidskrifter använder ofta sina redaktionsråd som assisterande redaktörer i konkret redaktionellt arbete. NAD:s redaktionsråd fungerar visserligen som stöd och bollplank för det redaktionella arbetet, men dess främsta uppgift är att tillsammans med redaktionen utveckla tidskriften i ett långtidsperspektiv.

Rådet består av maximalt tio personer som representerar alla fem nordiska länder, samt för tidskriften relevanta forskningsområden. Medlemmarna väljs för en fyraårsperiod med möjlighet att bli omvalda för fyra år till. De nya medlemmarna efterträder Tuukka Tammi, Johan Edman samt Janne Scheffels. Som nuvarande ordförande fungerar Christoffer Tigerstedt.

FacebookXLinkedInEmailPrint