RAY blickar österut

Spel

Julius von Wright
Publicerad 10 okt 2013

Kasinon är som kärnkraftverk: de byggs vid gränsen, sade Sytze Kingma under THL:s gamblingkonferens i Helsingfors i september. I Finland ska landets andra kasino byggas vid gränsen till Ryssland. Ryssland förbjöd kasinon 2009 och det nya kasinot förväntas främst locka ryssar. Problematiskt, säger forskare, då monopolet söker vinst samtidigt som folkhälsan ska uppehållas.

Penningautomatförening RAY planerar som bäst Finlands andra kasino. Kommunen Vederlax med blotta 3452 invånare har lyckats locka RAY att bygga kasinot på orten. Vad är Vederlaxs hemliga vapen? Jo, Vaalimaa gränsstation där närmare 3, 5 miljoner resenärer strömmar igenom varje år mellan Finland och Ryssland.

Spelmonopolet RAY förväntar sig att antalet kasinobesökare ska stiga till 300 000 inom ett par år, varav 80 procent kommer att vara besökare från Ryssland. RAY:s vice vd Janne Peräkylä säger till finska YLE att kasinot vid östkusten kommer att skilja sig aningen från det som är placerat i centrala Helsingfors, för att bättre passa de ryska besökarna. Peräkylä säger också att valet föll på Vederlax för dess ekonomiska möjligheter. Valet är inte helt oproblematiskt, på grund av monopolets uppgift att främja folkhälsan.

Finlands Las Vegas

Kasinot i Vederlax liknar på många sätt andra gränskasinon i världen. Kanadensiska, italienska och australiensiska gränskasinon byggs i rurala områden nära gränser till länder med en strängt reglerad kasinomarknad. I Ryssland förbjöds kasinon plötsligt 2009. Det fick kasinoverksamheten i Vitryssland att blomstra, och nu ger sig Finland in på samma jakt efter ryska kasinoturister.
Daniel Felsenstein och Daniel Freeman (2001) skriver att gränskasinon främst utnyttjar en restriktiv politik på andra sidan gränsen. Gränskasinon är den ultimata aktiviteten för ett litet samhälle, enligt Felsenstein och Freeman. För kommunen betyder det stora skatteinkomster och fler arbetsplatser. För staten betyder gränskasinon import av skatteintäkter och export av spelberoende, personliga konkurser och nedsatt produktivitet. Samtidigt som gränskasinon ses som en källa för inkomster, så är gränskasinon också känsliga för marknaden på andra sidan gränsen. Plötsligt kan förutsättningarna ändras och ortens stora inkomstkälla försvinna.

Under Institutet för hälsa och välfärds (THL) konferens om gambling 26.9 i Helsingfors påpekar forskare risken för monopol att medvetet öka vinsten genom att placera kasinot vid östra gränsen. Monopolet, som de andra monopolen i Norden, är undantag i EU-rätten om fri handel, motiverade med folkhälsoskäl. I sökandet efter maximal vinst kan dessa principer falla i bakgrunden, vilket inte underlättar motiveringen av monopol på europeisk nivå. Redan nu är spelmonopolen i Finland på betydligt skakigare grund än till exempel alkoholmonopolet, säger forskare under konferensen.

Kasinot har diskuterats i finska medier under det senaste året. Johanna Järvinen-Tassopoulos från THL forskar i hur medier har hanterat det nya kasinot. Hon säger att den offentliga diskussionen främst har fokuserat på kasinots placering, den ekonomiska tillväxten på orten och den ryska finansieringen av det köpcenter kasinot ska vara del av. Däremot är Järvinen-Tassopoulos överraskad över att medier inte har berört problematiken kring Finlands spelpolitik. Inte en enda artikel under 2012 tog fasta på spelproblem som kan uppstå i samband med kasinot.

Kasinot förväntas öppna sina dörrar sommaren 2015.

 

Julius von Wright,
redaktör popNAD

FacebookXLinkedInEmailPrint