Rattfylleri ingen vändpunkt

Alkohol

Publicerad 5 mar 2015

En finsk studie i Addictions marsnummer hittar inget stöd för teorin om att en rattfylleridom kan fungera som en avgörande vändpunkt i livet, utan bestyrker snarare rattfylleri som ett steg i en nedåtgående spiral. Domar för rattfylleri var vanligare bland finska män från sårbara samhällsgrupper.

En finsk man som dömts för rattfylleri tenderar att vara yngre och ha en lägre utbildning och inkomst än en man utan domar. Det visar en ny studie publicerad i Addiction av Atte Oksanen, Mikko Aaltonen och Janne Kivivuori.

Studien visar också att risken för skilsmässa, problem med skulder och sjunkande inkomster stiger efter rattfylleri. Däremot är sannolikheten stor att problemen har börjat redan före rattfylleritillfället, skriver forskarna. Resultatet understöds också av tidigare studier som har visat att alkohol- och narkotikaproblem har ett samband med både skilsmässa och ekonomiska problem.

En del tidigare studier har visat att rattfylleri kan fungera som en vändpunkt för personer som lever ett problemfyllt liv, men denna studie hittar inga belägg för den teorin.

Julius von Wright

Publicerad 5.3.2015

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint