Pårørende til mennesker med alkoholproblemer – det er hårdt og ensomt og de har brug for hjælp

Alkohol, Forskning

Rikke Hellum, MSc Public Health, Ph.D. Student, Unit of Clinical Alcohol Research, University of Southern Denmark
Publicerad 16 feb 2022

Et højt alkoholforbrug går ikke kun ud over den der drikker for meget, men i høj grad også de pårørende. De pårørende lever ofte i en uforudsigelig hverdag og under et mentalt pres, som kan føre til stress og sygdom. På den anden side har de pårørende også en stor kærlighed til den person, der drikker for meget, og et stort ønske om at hjælpe vedkommende.

Omkring 580.000 danskere har et overforbrug af alkohol, og 140.000 danskere er afhængige af alkohol. Regner man med bare én pårørende per person, er der mindst lige så mange personer, der hver dag lider under de pårørendes alkoholproblemer.

I et for nyligt publiceret studie har vi interviewet pårørende til personer med alkoholproblemer om, hvordan de oplever at være tæt på en person, der drikker for meget alkohol. Vi fandt ud af, at de pårørende lever med meget uforudsigelighed i forhold til den drikkendes adfærd, at de altid er på vagt overfor, hvornår den pårørende drikker, og at de tit bliver udsat for verbale overfald.

Det medfører ofte stress og belastninger for de pårørende, som gør, at de ikke føler de kan passe deres arbejde ordentligt, og at de føler sig usikre i deres eget hjem. Samtidig er de pårørende ofte så bekymrede for den drikkendes helbred, at de ligger vågne om natten for at høre om han/hun trækker vejret, eller bekymrer sig om hvor længe den drikkende kan leve endnu med det alkoholforbrug, han eller hun har.

Vores undersøgelse viste også, at selvom der findes alkoholproblemer i mange familier, føler de pårørende sig ensomme og har svært ved at snakke med deres netværk om den drikkendes alkoholproblemer. Det kan hænge sammen med, at nogle pårørende har svært ved at stole på egne fornemmelser af problemet, at de er bange for at blive presset til at forlade den drikkende, eller at de af den drikkende er blevet beskyldt for at være grunden til drikkeriet.

At søge behandling er ofte den sidste udvej

De fleste pårørende har levet med alkoholproblemerne i mange år, før de søger hjælp, og ofte opleves hjælp-søgningen som den sidste udvej for at redde forholdet. Flere af de pårørende udtrykte, at de ønskede at holde problemerne inden for familien og hidtil havde forsøgt at fixe problemerne selv. Ofte har de prøvet mange forskellige strategier uden held.

Når den pårørende endelig har taget mod til at søge hjælp, var det med et håb om at få redskaber til kunne få den drikkende i behandling eller nedsætte sit alkoholforbrug, men også noget så konkret som at kunne ændre på kommunikationen, som ofte er gået skævt mellem partnerne. Flere pårørende udtrykte en frygt for at blive mødt med rådet om at gå fra deres partnere.

Pårørende til mennesker med alkoholproblemer har i mange år været en overset gruppe. Det blev tydeligt under vores studie, at pårørende ikke ved, at de har mulighed for at få gratis, anonym og professionel hjælp hos de kommunale alkoholbehandlingssteder i Danmark.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint