Ny finländsk alkohollag kan försenas på grund av Alkotaxi-domen

Alkohol

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 26 apr 2017

Helsingfors hovrätt sänkte straffet i det uppmärksammade Alkotaxi-fallet och ansåg att det inte behövs en fast försäljningspunkt för att sälja alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent alkohol. Domen har ännu inte vunnit laga kraft, men påverkar ändå tidtabellen för den nya alkohollagen.

I det så kallade Alkotaxi-fallet sålde en estnisk företagare alkohol över nätet och transporterade hem varorna från Estland till kunderna i Finland 2009. Tingsrätten dömde företagaren till 8 månaders fängelse för grovt skattebedrägeri och alkoholbrott. Hovrätten förkastade delar av åtalet om alkoholbrott och sänkte straffet med 2 månader. Hovrätten ändrade inte tingsrättens beslut gällande grovt skattebedrägeri.

Enligt hovrätten är distansförsäljning av vin och starka alkoholdrycker till Finland straffbart, medan distansförsäljningen av svaga alkoholdrycker bör tillåtas. Som svaga alkoholdrycker räknas i det här fallet alkoholdrycker tillverkade genom jäsning som innehåller högst 4,7 volymprocent alkohol, alltså drycker som säljs på andra ställen än Alko.

Eftersom hovrättens dom ännu inte har vunnit laga kraft gäller den nuvarande alkohollagen. Enligt den är gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholdrycker förbjuden och det krävs en fast försäljningspunkt för att få tillstånd att sälja alkoholdryckerna. Det här är något som hovrätten anser att strider mot EU-rätten och företagaren kunde därför inte dömas för att ha importerat svaga alkoholdrycker och fört hem dem till de finländska kunderna. I förslaget till ny alkohollag håller man fast vid nuvarande lagstiftning, men om hovrättens dom vinner laga kraft måste lagförslaget skrivas om.

– Jag tror att vi måste hålla fast vid den nuvarande modellen, att ändra den skulle ha stora konsekvenser. Vi skulle behöva mer tid för att göra ändringarna, säger Kari Paaso, direktör vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Den allmänna åklagaren har två månader på sig att ansöka om tillstånd för att överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen. Om åklagaren väljer att göra det och om tillståndet beviljas kommer fallet att behandlas av Högsta domstolen inom ett till två år. Då kan förslaget till ny alkohollag godkännas så som det nu är skrivet.

– Om hovrättens beslut vinner laga kraft i slutet av juni måste vi göra som hovrätten vill, och då måste lagförslaget ändras. Hur det än blir är det klart att förslaget till ny alkohollag inte kommer att behandlas i riksdagen den 18 maj så som planerat.

 

FacebookXLinkedInEmailPrint