Mer tillåtande attityd till alkohol i Sverige – men inte bland unga

Alkohol

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 1 mar 2017

IQ:s årligt återkommande undersökning Alkoholindex visar att inställningen till att dricka sig berusad har blivit mer tillåtande i Sverige, det här gäller alla åldersgrupper förutom gruppen 16- till 24-åringar.

Både kvinnor och män uppvisar en mer tillåtande attityd till alkohol, enligt den nya undersökningen, men fortsättningsvis har männen en mer tillåtande attityd. Av dem som har en tillåtande attityd är 73 procent under 45 år. Nästan hälften har högskoleutbildning och 40 procent bor i en storstad.

I undersökningen ligger fokus på berusningsdrickande i olika situationer och huvudsyftet är att undersöka hur attityderna till alkohol förändras med tiden. Utgående från svaren i undersökningen har det skapats tre attitydgrupper: tillåtande, måttfull och återhållsam. Frågorna i undersökningen ställs som nio påståenden, till exempel: ”Att någon gång dricka så mycket att man mår dåligt dagen efter” eller ”Att någon gång emellanåt bli berusad på privata fester”.

Svaren anges utifrån en skala där man uttrycker om man håller med eller inte. Genom att svara ”helt fel” fås det högsta indexvärdet, svaret ”helt rätt” ger däremot det lägsta indexvärdet, som i sin tur är den mest tillåtande attityden.

Unga män mindre tillåtande

Årets undersökning visar att andelen med måttfull attityd ligger kvar på samma nivå som i fjol, det är samma nivå som de senaste fyra åren. Skillnaden i år är att andelen som har blivit mer tillåtande till alkohol har ökat med fyra procentenheter, medan gruppen med återhållsam attityd har minskat med fem procentenheter.

– Vi vet att attityden till alkohol är kopplad till konsumtionen. En mer tillåtande syn på berusningsdrickande leder till en ökad konsumtion av alkohol vilket kan ha stora negativa konsekvenser för såväl enskilda individer men även för samhället i stort, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ, i ett pressmeddelande.

Det finns en åldersgrupp som sticker ut: bland 16 till 29-åringarna har attityden blivit mer måttfull, det här gäller främst männen.  Kvinnorna i samma åldersgrupp följer inte samma mönster. Det betyder att unga kvinnors och mäns indexvärde nu ligger på ungefär samma nivå.

Kvinnors attityder förändras

Generellt sett har män en mer tillåtande attityd, det är också de som dricker mer alkohol. 19 procent av alla män har en riskkonsumtion, medan samma siffra för kvinnor är 13 procent, visar statistik från Folkhälsomyndigheten.

Enligt alkoholindexet har män i 30- till 44-års åldern den mest tillåtande inställningen till alkohol, deras inställning har blivit mer tillåtande än tidigare. Kvinnor går överlag mot en mer tillåtande attityd, indexvärdet för kvinnor i åldern 45 till 59 år har minskat med 5,8 enheter. Det är den största minskningen i alla fyra åldersgrupper och visar att den här gruppen kvinnor alltså har blivit mer tillåtande.

Undersökningen visar också att inställningen till vardagsdrickande har blivit mer tillåtande.  Jämfört med 2015 har den största förändringen skett i två åldersgrupper, som alltså har blivit mer tillåtande till vardagskonsumtion av alkohol. I gruppen kvinnor mellan 45 och 59, har indexvärdet minskat med 5,8 enheter. Den andra gruppen är kvinnor över 60 år, där minskningen är 6,4 enheter. Den grupp som har den mest tillåtande attityden till vardagsdrickande är män i åldern 30 till 44 år.

 

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint