Informationsbehov blandt klienter i behandling for alkoholafhængighed

Alkohol

Publicerad 8 aug 2016

Denne undersøgelse tyder på, at borgere med alkoholafhængighed gerne vil have information om, hvad behandlingen faktisk går ud på og hvad der skal ske undervejs - før de starter behandling.

Overalt i verden ser man, at kun omkring 10% af de alkoholafhængige borgere er i behandling for deres afhængighed. Der er med andre ord rigtigt mange borgere, der døjer med en alkoholafhængighed uden at søge behandling. Hvis man skal gøre det nemmere for disse borgere at søge behandling, må første trin være at sikre, at information om behandlingen er tilgængelig og opfylder de behov, som borgeren har. Når man i Danmark søger information på internettet om alkoholbehandling, finder man oplysninger om åbningstider, adresser og adgangsforhold. For det meste står der ingenting om, hvad behandlingen faktisk går ud på og hvad der skal ske undervejs.

I forbindelse med planlægningen af et andet forskningsprojekt havde vi brug for at vide, hvilken information om behandling, som folk oplever at have behov for, for at kunne tage stilling til om de skal påbegynde behandling for alkoholafhængighed. Vi skrev derfor ud til alle alkoholbehandlingsinstitutioner i Danmark, om de ville udlevere et spørgeskema til alle klienter, der i en given uge mødte op til behandling.  I alt 25 alkohol behandlingsinstitutioner i Danmark sagde ja til at være med i undersøgelsen.

 

… For det meste står der ingenting om, hvad behandlingen faktisk går ud på og hvad der skal ske undervejs.

 

I alt 704 klienter besvarede spørgeskemaet. For knap halvdelens vedkommende var de aktuelt i behandling for alkoholafhængighed for første gang. Resten havde flere behandlingsforløb bag sig.  15 % eller mindre havde været i behandling mindre end 3 måneder i det aktuelle forløb, og for 50%’s vedkommende havde det aktuelle behandlingsforløb mere end 6 måneder. Klienterne, der besvarede spørgeskemaet, bestod således af både nye i behandlingssystemet og mere erfarne klienter.

Det er vigtigt at vide, hvad indholdet i behandlingen er

Generelt ønskede klienterne megen information før behandlingsstart, og det blev vurderet som vigtigt at få information om de fleste emner allerede før behandling starter. Når klienterne blev bedt om at prioritere, var der imidlertid en klar topscorer: Det blev prioriteret allervigtigst at få information om selve indholdet af behandlingen. Det næst-vigtigste i den samlede prioritering var information om, hvordan man kommer i kontakt med behandlingsinstitutionen, samt at få information om, at det er gratis at gå i behandling. Vores undersøgelse tyder på, at borgere med alkoholafhængighed gerne vil have denne information før de starter behandling. På det punkt ligner borgere med alkoholafhængighed formentlig alle vi andre: Vi vil også gerne vide, hvad indholdet af en behandling er før vi går i gang med behandling for dette eller hint.

Anette Søgaard Nielsen
Forskningsenheden for klinisk alkoholforskning, Syddansk Universitet

Publicerad 8.8.2016

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint