”Finland behöver ett spelpolitiskt program”

Spel

Publicerad 21 mar 2016

Allt färre ser spelmissbruk som ett allvarligt problem i Finland. Andelen kvinnor med spelproblem har ökat, medan allt färre minderåriga spelar. Den spelförebyggande organisationen EHYT efterlyser ett nationellt spelpolitiskt program

Spelmissbruk och vården av spelmissbrukare var temat som diskuterades vid Institutet för hälsa och välfärds (THL) seminarium Finland i ett spel – kontrollen över spelproblem den 16 mars 2016.

Forskarna Anne Salonen och Susanna Raisamo från THL klargjorde för den kunskap vi har om spelande och spelskador. Forskarna säger att problem kring spelmissbruk har ökat och att riskspelandet blir allt vanligare. Spelproblemen är vanligast bland arbetslösa, permitterade och långtidssjukskrivna.

 

(Klicka på bilden för att förstora)

 

De som har problem med spelmissbruk spelar flera gånger i veckan eller dagligen, spelar 4 till 5 olika speltyper och använder 21 euro eller mera på spelande per vecka.

Under de senaste åren har spelandet bland unga under arton år minskat, medan spelandet bland unga vuxna och pensionärer ökat.  Spelandet har ökat också bland kvinnor.

”Vi behöver ett nationellt spelpolitiskt program”

Under dagens gång blev det uppenbart att vården av spelmissbrukare är ett problem som inte har utarbetade vårdformer och metoder. Vården varierar på olika håll i landet och det beror på vilken kommun du bor i för att du ska få vård.

Tapio Jaakkola från Förebyggande rusmedelsarbete EHYT r.f. säger att det behövs ett nationellt spelpolitiskt program för att få bukt med de utmaningar som finns inom spelmissbruket. Jaakkola nämner att Norge har erfarenheter av två programperioder med en tredje som pågår som bäst. Norges spelpolitiska program tar upp frågor om utbud, kontrollen över spelande, förebyggande åtgärder, organisering av vården, forskning och hur intäkterna av spelandet ska administreras. 

Martina Lybeck
Nordens Välfärdscenter

Publicerad 21.3.2016

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint