Danska 15-åringar dricker sig oftare berusade

Alkohol

Johan Myrskog, webbredaktör
Publicerad 12 apr 2019

Efter några år av minskning har alkoholkonsumtionen bland danska 15-åringar igen stigit, visar en ny rapport som Statens institut for Folkesundhed publicerat.

Danska 15-åringar dricker mer än för fyra år sedan visar en rapport vars mål är att kartlägga hälsa, trivsel och hälsovanor bland 11-, 13- och 15-åriga skolelever i Danmark. Var fjärde pojke och var femte flicka i 15-års åldern dricker alkohol varje vecka. 80 procent av 15-åringarna har någon gång prövat på att dricka alkohol och det finns ingen skillnad i den sociala klassen bland dem som dricker alkohol på veckobasis. Efter att 15-åringar under många års tid minskat på sitt drickande tyder det nu på att utvecklingen gått åt motsatt håll. Varannan pojke och var tredje flicka säger sig ha varit full minst två gånger.

I fråga om tobak har cirka var fjärde flicka och var tredje pojke provat på att röka cigarretter. De flesta gör rökdebut i 14- eller 15-års åldern. Ungefär var tjugonde 15-åring röker dagligen och andelen som har provat på tobak är större i de lägre samhällsklasserna än i de högre. Cirka var femte 15-årig flicka och nästan var tredje pojke har provat e-cigarretter. På samma sätt som med cigarretterna har fler 15-åringar i de lägre samhällsklasserna prövat på e-cigarretter än i de högre samhällsklasserna.

16 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna har någon gång i sitt liv rökt hasch. Det innebär en minskning sedan 2014 då motsvarande siffror var 23 respektive 11 procent.

Elevundersökningen gjordes första gången 1984 och görs vart fjärde år.

FacebookXLinkedInEmailPrint