Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Uppmuntrande resultat av försök med sysselsättning av invandrare

Arbete

18 feb 2020

Av de 2 211 invandrare som deltog i SIB-försöket för integration, som koncentrerar sig på sysselsättning av invandrare, hade 869 sysselsatts till utgången av december. Det slutliga antalet sysselsatta förväntas enligt uppskattningar stiga till 1 000–1 200 personer.

Mest skapades arbetsplatser inom branscher där det råder brist på arbetskraft, såsom restaurang-, städ-, transport och lagerbranscherna, men arbetsplatser hittades även inom det akademiska området. I försöket förenades utbildning där språk- och yrkesfärdigheter ingår med inlärning i arbetet och sysselsättningsstöd.

– Resultatet kan anses vara bra även om vi inte kom upp till målet för försöket på 2 500 sysselsatta invandrare, kommenterade migrationsdirektör Sonja Hämäläinen från arbets- och näringsministeriet.

– Vi fick inte med så många invandrare till försöket som vi först hade förutspått eftersom flera av dem som hörde till målgruppen för försöket var riktigt unga. Då är det klokt att skaffa sig en examen i Finland innan man söker jobb. Dessutom utvidgades målgruppen från de som kommit till Finland på grundval av internationellt skydd till att omfatta alla invandrare. Försöket visade att projektet lämpade sig särskilt väl för invandrare som redan har hunnit bo i Finland flera år, säger Hämäläinen.

I fråga om investeringar med samhällseffekt kommer medlen för verksamheten från placerare

Nytt i försöket är finansieringen av tjänsten som gjordes genom att en modell för investeringar med samhällseffekt utnyttjades. Försöket finansierades med privat kapital.

Medlen för försöket samlades in från investerare som också bär den ekonomiska risken för projektet. Staten betalar endast för resultaten, dvs. den besparing som ackumulerats inom den offentliga sektorn. Arbets- och näringsministeriet konkurrensutsatte projektadministratören, som hade till uppgift att samla finansiering, skaffa utbildare, söka arbetsplatser och intervjua de kunder som hänvisats till arbets- och näringsbyråns försök.

– Vi har kunnat visa att den nya modellen för snabb sysselsättning lämpar sig för många invandrare. Med hjälp av det stöd som projektet erbjuder sker sysselsättningen snabbare och allt fler invandrare kan inleda sin karriär i Finland, summerar programdirektör Samir Omar från FIM, som är projektadministratör för projektet.

Samhällseffekten framgår av uppföljningsdata som samlas tre år efter att projektet avslutats

Åren 2016–2019 gjorde arbets- och näringsministeriet för första gången försök med modellen för investeringar med samhällseffekt för att sysselsätta invandrare i SIB-försöket för integration. Syftet med försöket var att främja snabbare sysselsättning av invandrare. Försöket genomfördes i Nyland och Egentliga Finland.

Information om effekterna av försöket fås tre år efter att försöket avslutats. Då jämförs skatteuppgifter och uppgifter om arbetslöshetsförmåner för dem som började i försöket åren 2016–2019 med sådana invandrare som deltagit i integrationsutbildningar på i genomsnitt ett år.

Läs mer om SIBs

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: