Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Träffa oss på de politiska arenorna i Norden

Arbete

10 jun 2019

Kom och diskutera hur vi underlättar för utrikesfödda kvinnor att komma i jobb och vad vi kan lära av varandra i de nordiska länderna när det gäller integration av nya nordbor. Vi deltar i Almedalsveckan i Sverige, Suomiareena i Finland och Arendalsukan i Norge. Här nedan har vi listat våra olika aktiviteter.

Almedalsveckan 30 juni -7 juli, Visby

Från nyanländ till nyanställd – har våra nordiska grannar svaret? 1 juli kl 10.00 – 10.45

I Danmark ska flyktingar ut i jobb efter fyra veckor. Norge satsar på yrkesutbildningar. I Finland vill man korta etableringsprogrammen. I Sverige diskuteras subventionerade anställningar och sänkta ingångslöner. Målet är dock detsamma: fler nyanlända i varaktiga jobb. Vilken väg är den rätta? Vad säger forskningen? Vilken politik är mest framgångsrik? Vi har ställt frågan till Nordens främsta forskare inom området. Hör deras rekommendationer för en effektiv – och hållbar integrationspolitik.

Suomiareena 15-19 juli, Björneborg

Immigrant women as parents and as taxpayers – what is true and what is false? 15 juli kl. 10.00-11.00

Employment and parenting can be combined according to the Nordic welfare state model. How does the model work for women coming from different cultures and which myths surround the topic? Do we need immigration to solve the crises of our aging society? Do the women tend to become employed or do they stay at home taking care of children and the elderly? What ways do we have for truly combining parenting and employment? Welcome to a conversation about social integration, birth rate and employment. Further information will be published later.

Arendalsuka 12-17 augusti, Arendal

Likestilling og arbeidsmarked – innvandrerkvinners deltakelse i arbeidsmarkedet, 15 augusti kl. 12.00-13.00

Hvis vi skal lykkes med integreringen og opprettholde velferdsstatens bærekraft må innvandrere i arbeid i større grad enn i dag. Ikke minst gjelder dettte kvinner med innvandrerbakgrunn. Deres arbeidsdeltakelse ligger langt under innvandrede menn og kvinner generelt i de nordiske landene. Forskning viser at kvinners arbeidsdeltakelse har betydning for om barn i innvandrerfamilier klarer seg i godt samfunnet. Budskapet er at man kan lykkes med å få flere innvandrerkvinner i arbeid hvis man ser til de land og kommuner som har arbeidet godt med dette, og det er noe å lære av hverandre i Norden. Nordisk ministerråd har utabeidet en ”Håndbok for innvandrerkvinners arbeidsdeltakelse” med prinsipper og guidelines for hvordan man bør jobbe for å få innvandrerekvinner i arbeid.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: