Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Tidiga insatser för asylsökande

19 jan 2017

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt, bland annat för att korta vägarna till en framtida etablering för den som får uppehållstillstånd.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: