Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Store kvalitetsforskjeller i tilbudet kommunene gir til innvandrere og flyktninger

Arbete, Integration, Utbildning

1 nov 2017

Det viser ny FAFO-rapport om «Evaluering av norskopplæringen for flyktninger og innvandrere».

– FAFO har levert en omfattende og viktig evaluering av ordningene i introduksjonsloven. Samtidig ser vi behovet for å nyansere bildet av kommunenes arbeid med flyktninger. Et ensidig fokus på språkopplæring, arbeid og utdanning fanger ikke opp det hele bildet. Det er mange andre kvaliteter i bosettings- og integreringsarbeidet i kommunene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Rapporten evaluerer ordningene i introduksjonsloven, og skal bidra med kunnskap om hva som gir gode resultater i kommunens arbeid med kvalifisering av nyankomne flyktninger og innvandrere.

Kommunene gjør ting forskjellig – og lykkes med ulike ting

Siden 2004 har introduksjonsordningen vært myndighetenes viktigste verktøy for å inkludere nyankomne flyktninger og deres familier i samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har ansvar for å tilby programmet, og målet er at deltakerne skal komme i arbeid. Rapporten viser blant annet at den overordnede måloppnåelsen er fortsatt et godt stykke under myndighetenes måltall, men at det er store variasjoner mellom enkeltkommuner når det gjelder måloppnåelsen.

– Mange faktorer ligger utenfor kommunenes kontroll. Det kommer også fram i rapporten. Det gjelder for eksempel ulik grunnkompetanse og bakgrunn hos flyktningene, men også variasjoner i lokalt arbeidsmarked og gapet mellom krav i arbeidslivet og flyktningenes kompetanse. Det er alvorlig dersom enkelte kommuner bryter kravene. Men selv om resultatene kan og bør bli bedre, så bidrar kommunenes innsats daglig til å forebygge ulikheter og legge grunnlag for et trygt og tillitsbasert samfunn. Kommunene gjør en kjempejobb med dette arbeidet, sier Helgesen.

Läs mer på KS hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: