Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

SKL:s agenda för integration och nyanländas etablering

Arbete, Bostad, Migration & utveckling, Sociala insatser, Utbildning

15 mar 2017

SKL har antagit en Agenda för integration och nyanländas etablering. I agendan listas ett 60-tal konkreta förslag på åtgärder för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering.

Sveriges Kommuner och Landsting har i dialog med medlemmar gått igenom kommuners, landstings och regioners förutsättningar att nå framgång i mottagandet av asylsökande och nyanlända. I agendan presenteras 65 konkreta åtgärdsförslag till staten som behöver vidtas för att man ska kunna göra ett bra jobb på lokal och regional nivå.

Här kan du läsa mer om SKLs Agenda

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: