Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Segregationen utmanar den nordiska självbilden

Bostad

2 apr 2019

Hur påverkar segregation ungas möjligheter? Vilken politik krävs för att skapa likartade förutsättningar för alla, oavsett bostadsort? 

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi. En segregerad bostadsmiljö kan ses som ett symtom på sociala orättvisor i vidare bemärkelse.

För att förebygga segregationen pågår en mängd olika initiativ i de nordiska länderna. Samtidigt vet vi att det finns skillnader i känslan av inkludering mellan olika grupper i samhället. Det kan också se olika ut på olika geografiska platser i de nordiska länderna.

I morgon, onsdag arrangerar vi och Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor en konferens där vi bjudit in ungdomar, forskare och representanter från ansvarigt departement för att diskutera frågorna. Samtidigt lanserar vi rapporten Den segregerade staden – En nordisk översikt.

Strukturella orsaker till segregering
Rapporten fokuserar på strukturella orsaker till segregation och tar upp bosättningspolitiken för flyktingar och asylsökande.

Även om antalet asylsökande har minskat i Sverige under de senaste åren, kämpar kommunerna fortfarande med att bosätta flyktingar. Att hitta bostäder för flyktingar är en obligatorisk uppgift för kommunerna, samtidigt som kommunerna vet att risken är stor att segregationen i städerna ökar. Det svenska systemet där flyktingar och asylsökande kan bosätta sig där de vill förutsatt att de kan ordna egna bostäder, resulterat i att många immigranter har flyttat till de större städerna och bor under trånga förhållanden.

Norges system liknar Sveriges, i den meningen att immigranter är fria att bosätta sig där de vill om de kan försörja sig och hitta bostäder. De riskerar dock att förlora sitt ekonomiska stöd om de bosätter sig i en annan kommun än den där de placerades i. I Danmark och Finland har asylsökande som fått uppehållstillstånd hänvisats till olika kommuner för att skapa en jämn fördelning och motverka en koncentration i vissa städer, kommuner eller regioner.

Läs mer om konferensen Segregation i Norden, om inkludering, unga och politik

Ladda ner publikationen Den segregerade staden – En nordisk översikt

 

 

 

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: