Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Regeringen etablerar en delegation mot segregation

Arbete, Bostad, Migration & utveckling, Sociala insatser, Utbildning

24 mar 2017

I går beslutade regeringen om att ge en särskild utredare i uppdrag att förbereda och bilda en ny myndighet – Delegationen mot segregation. Delegationen ska bidra till att lyfta socialt utsatta områden och bryta strukturella segregationsmekanismer.

Till särskild utredare har regeringen utsett Jonas Nygren. Han har tidigare varit kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg och är nu förbundschef på Hyresgästföreningen.

– Att motverka segregationen är en av våra viktigaste frågor i dag och inför framtiden. Vi är mycket glada att Jonas Nygren har tackat ja till att leda arbetet, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Han kan både det kommunala och politiken och förstår sambandet mellan det nationella och det lokala och är en person som får saker att hända.

Inrättandet av Delegationen mot segregation är ett led i regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation som sträcker sig över perioden 2017–2025 och fokuserar på insatser på fem områden:

  • bekämpa brottsligheten
  • minska långtidsarbetslösheten
  • lyfta skolorna och elevernas resultat
  • stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
  • stärka demokratin och stödja det civila samhället.

– Erfarenheter av liknande satsningar tidigare pekar på att långsiktighet i arbetet är avgörande och tanken är att Delegationen ska vara en garant för och ett stöd i ett långsiktigt utvecklingsarbete, säger samordnings- och energininister Ibrahim Baylan.

Läs mer om Delegationen mot segregation

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: