Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Råd om hvordan kommunene bør håndtere myndighetenes beslutning om stenging av barnehager

Barn och unga

24 mar 2020

Helsedirektoratet har 12.03 2020 sendt ut følgende vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av:

1. Barnehager
2. Barneskoler
3. Ungdomsskoler
4. Videregående skoler
5. Universiteter og høyskoler
6. Andre utdanningsinstitusjoner.

Kommunene må sikre at barn med særlige omsorgsbehov blir ivaretatt med et barnehagetilbud eller gjennom annen type omsorgstilbud. Se Utdanningsdirektoratets nettside om barn som ikke kan være hjemme. Tilbud for barn og unge som trenger det mest. Dette ligger på denne nettsiden: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Läs mer

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: