Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere i Norge

Sociala insatser

19 sep 2017

Fafo skal på oppdrag fra UDI se på hvordan man kan sikre forsvarlig omsorg for enslige mindreårige.

Mange mottak fylles med ungdom som ser mørkt på framtiden
Dette er en krevende situasjon, og det er vanskelig å si hva som er god omsorg for denne gruppa. Fafos Guri Tyldum og Silje Sønsterudbråten skal gjennomføre prosjektet sammen med Magne Raundalen.

Läs mer på Fafos hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: