Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nytt projekt ska skapa bättre förutsättningar för integration av nyanlända med funktionsnedsättningar

Arbete, Sociala insatser

2 maj 2018

Disabled Refugees Welcome (DRW) är ett projekt som drivs av Independent Living Institute. Det är en treårig satsning som finansieras av Allmänna Arvsfonden. 

Disabled Refugees Welcome (DRW) är ett projekt som drivs av Independent Living Institute. Det är en treårig satsning som finansieras av Allmänna Arvsfonden. 

DRW har som syfte att utveckla nya metoder som skapar bättre förutsättningar för mottagande och integration av nyanlända med olika funktionsnedsättningar. Under projektets gång kommer vi att dokumentera målgruppens behov och utveckla aktiviteter som i framtiden kan bli en naturlig del av det svenska mottagningssystemet.

Hur började allt?

Idén till projektet föddes som följd av DRW:s projektarbetare Julius Ntobuahs egna erfarenheter som asylsökande med funktionsnedsättning.

Det krävs snabba förbättringar…

Drygt 160 000 asylsökande sökte sig till Sverige under 2015 och fortfarande strömmar människor in i landet som omedelbart behöver hjälp med mat, husrum, sjukvård och ofta psykologiskt stöd efter traumatiska upplevelser. Dessutom har många skadats i krig eller under den ofta livsfarliga långa resan eller haft en funktionsnedsättning redan tidigare.

Eftersom det saknas offentliga uppgifter om asylsökande med funktionsnedsättningar blir det svårt att ha en tydlig bild om målgruppens situation och deras behov. Myndigheter och ideella organisationer som arbetar med asylsökande behöver känna till omfattningen och typen av funktionsnedsättningarna samt de resulterande behoven hos asylsökande för att bättre kunna anpassa sitt arbete till alla asylsökandes behov. Beredskap i form av personella resurser och rutiner behövs för att även asylsökande med funktionsnedsättningar, som en naturlig och integrerad del av myndigheters och organisationers arbete, ska tas emot på ett värdigt sätt och integreras i det svenska samhället.

Mål

  • Tillhandahålla information om rättigheter som nyanlända med funktionsnedsättningar har
  • Vägleda nyanlända med funktionsnedsättningar till rätt stödinsatser
  • Samla och sprida statistik om upplevda behov hos nyanlända med funktionsnedsättningar
  • Utveckla och testa nya metoder för mottagande av nyanlända med funktionsnedsättningar

Projektets ambition är att sprida den utvecklade metoden till offentliga och privata aktörer som arbetar med målgruppen. Tanken är att på sikt etablera, upprätthålla och utvärdera samverkan mellan myndighetsaktörer och civilsamhället.

Kontakt: info@disabledrefugeeswelcome.se

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: