Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nyt rejsehold skal styrke kommunernes håndtering af æresrelaterede konflikter

Sociala insatser

14 sep 2017

Fremover kan kommunerne få rådgivning fra et nationalt rejsehold, når indsatsen mod æresrelaterede konflikter skal tilrettelægges.

Nyt rejsehold skal styrke kommunernes håndtering af æresrelaterede konflikter
Fremover kan kommunerne få rådgivning fra et nationalt rejsehold, når indsatsen mod æresrelaterede konflikter skal tilrettelægges.
Når en borger henvender sig til kommunen om en æresrelateret konflikt, er der ofte behov for hurtigt at handle. For mange kommuner er æresrelaterede konflikter imidlertid et nyt og svært indsatsområde. Derfor har regeringen aftalt med partierne bag satspuljen at understøtte udviklingen af den kommunale indsats på æresområdet med et nationalt rejsehold.

Rejseholdet tilbyder strategisk og faglig rådgivning til kommunerne om forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
Det omfatter bl.a. rådgivning om, hvordan kommunerne kan implementere forebyggende indsatser og iværksætte exitforanstaltninger. Formålet er blandt andet at sikre, at kommuner og sagsbehandlere får den rette forståelse for alvorsgraden i æresrelaterede sager og kender til de specialtilbud, der kan anvendes i sagerne. Rejseholdet skal desuden støtte flere kommuner i at udarbejde handlings- og beredskabsplaner.

Kommunerne spiller en afgørende rolle i indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Der er imidlertid stor forskel på kommunernes håndtering af æresrelaterede sager, og kun få kommuner har en egentlig strategi for, hvordan sagerne skal håndteres lokalt. SIRI gennemførte i efteråret 2015 en rundspørge blandt kommunerne, der viste, at kun ni af landets kommuner har en såkaldt beredskabsplan for håndtering af æresrelaterede konflikter.

Läs mer på UIM.dk

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: