Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nyt idékatalog viser god praksis for, hvordan danskundervisningen af flygtninge målrettes arbejdsmarkedet

Utbildning

27 mar 2017

Et tæt samarbejde mellem de involverede aktører i kommuner, jobcentre, sprogcentre og virksomheder og en fleksibel tilgang til løsning af opgaven er afgørende for en succesrig beskæftigelsesrettet danskundervisning.

Det er blandt de væsentlige pointer i et nyt idékatalog, der er udarbejdet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i samarbejde med repræsentanter for flere kommuner og jobcentre samt Kommunernes Landsforening.

Idékataloget, der er del af udmøntningen af topartsaftalen fra marts 2016, opstiller nogle principper og forudsætninger for et godt samspil mellem praktik/job og danskundervisning, bl.a. at kursisterne påtager sig et medansvar for at lære dansk, og at undervisningen inkluderer løbende fokus på, hvilke muligheder for beskæftigelse øgede danskkompetencer kan give.

Kataloget understreger også jobcentrenes centrale rolle som koordinator af det strategiske samarbejde mellem virksomheder, jobcentre og sprogcentre, og det afgørende i, at virksomhederne inddrages, når sprogundervisningen tilrettelægges.

Kommunerne tilrettelægger i dag deres beskæftigelsesrettede danskundervisning på forskellige måder. Der er bl.a. forskel på, om danskundervisningen foregår på sprogcenteret eller på virksomheden, i arbejdstiden eller i fritiden, og hvordan fordelingen af praktik og sprogundervisning er.

Idékataloget gennemgår fordele og ulemper ved forskellige modeller, men fremhæver den centrale pointe, at danskundervisningen, uanset den anvendte model, skal spille sammen med praktik og jobtræning og dermed understøtte den beskæftigelsesrettede indsats.

Till Udlændinge- og Integrationsministeriets hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: