Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nyanlända barns hälsa – Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017

20 feb 2017

Kunskapsstödet Nyanlända barns hälsa visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa.

Problemen som nyanlända barn har är av allvarlig karaktär och kan vara exempelvis posttraumatiskt stressyndrom, trauma, depressioner och självskadebeteende. Kunskapsstödet är utgivet av Barnombudsmannen.

Läs mer på kunskapsguiden.se

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: