Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ny modell för kommunala integrationsprogram på Åland

20 apr 2020

En ny modell för det lagstadgade kommunala programmet för integrationsfrämjande har tagits fram inom ramen för EU-projektet En säker hamn.

Huvudman för projektet är Ålands landskapsregering. Projektets samarbetsorganisationer omfattar kommuner (Brändö, Finström, Jomala, Kumlinge, Lemland, Mariehamn, Saltvik och Sund), Ålands hälso- och sjukvård, andra myndigheter, organisationer och tredje sektorn.

Modellen har godkänts i projektets styrgrupp och även Ålands kommunförbund har blivit hörda i processen. Enligt lagen om främjande av integration (ÅFS 2012:74) är kommunen allmänt ansvarig och samordningsansvarig för utvecklandet av invandrarnas integration samt för planeringen och uppföljningen av integrationen på lokal nivå. Modellen erbjuds som stöd i kommuners framtagande av lokala integrationsfrämjande program.

Ta del av den nya modellen på sidan Integration i kommunerna:
https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/integration/integration-kommunerna

Läs mer om projektet En säker hamn

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: