Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ny forskning: Idéburet offentligt partnerskap effektivt på integrationsområdet

Ensamkommande unga

13 feb 2017

Idéburet offentligt partnerskap, en modell framtagen av Forum, resulterar i positiva effekter för verksamhetens målgrupp genom effektiva strukturer och större möjligheter till målgruppsanpassat stöd. Partnerskapet möjliggör dessutom en mer balanserad samverkansform.

Det visar en nyligen publicerad forskningsrapport om partnerskapet kring ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg, framtagen vid Karlstads Universitet.

Läs mer på socialforum.se

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: