Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Möt oss i Almedalen och diskutera invandrarkvinnors etablering i arbetslivet

Arbete, Sociala insatser

14 jun 2017

Invandrarkvinnor är underrepresenterade på den nordiska arbetsmarknaden. Men det finns lyckade exempel som handlar om företagande, studier, projekt och stödinsatser - hur gör vi för att dessa ska få mer spridning?

De nyanlända kvinnorna är ofta i nyckelposition i hela familjen för en lyckad integration. Därför är denna fråga också en av vår tids största jämställdhetsfrågor. Vi kommer att få ta del av lärande exempel, som utveckling av kvinnligt företagande. Från sociala projekt till framgångsrika företag. Det är temat för vårt seminarium i Almedalen som vi arrangerar tillsammans med Nordiska ministerrådets informationskontor.

Bland annat deltar arbetsmarknads- etableringsminister Ylva Johansson och ordförande i Yallatrappan Christina Merker-Siesjö.

Många insatser för att få in invandrare på arbetsmarknaden är inriktade mot män. Paneldeltagarna lyfter fram vad vi i stället behöver göra för att insatserna också ska omfatta kvinnorna. Vi får även höra vad vi kan lära av tysk integrationspolitik.

Datum: 3 juli
Tid: 14:15 – 15:00
Plats: Strandvägen 4, Tavernatältet

Här kan du läsa om seminariet i Almedalskalendariet

Seminariet är en del av Nordens dag där vår tids viktigaste samhällsfrågor diskuteras, exempelvis om växande inkomstklyftor, miljöfinansiering och parallellsamhällen.

 


FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: